Президентът– част от решенията или от проблемите във външната политика Печат
Автор Експерт   
Вторник, 21 Юни 2016 18:10

„Президентски Дебати 2016“

„Президентът – част от решенията или от проблемите във външната политика"

Посланик Атанас Павлов, съоснавател на БДД

Уважаеми г-н Първанов, Уважаеми г-н Калфин, Ваши превъзходителства,

Дами и господа,

От името на Българското дипломатическо дружество, бих желал да поздравя ръководството на Политическа партия АБВ за организирането на този представителен форум. Той дава възможност на широк кръг политици, представители на неправителствения сектор и научните среди, експерти и външнополитически коментатори не само да обменят помежду си, но и да изложат пред широката общественост виждания по едни от най-важните проблеми на днешните международни отношения, задачите пред българската външна политика и отговорностите на държавното ръководство при нейното провеждане.

Сигурен съм, че дискусията по тези теми ще помогне на българските избиратели да направят тази есен информиран и отговорен избор на своя висш представител в международните отношения, които оказват все по-силно влияние върху цялостния живот в нашата страна. В по-широк план, очаквам също да дадем принос в очертаването на такава рамка на българското външнополитическо действие, която да гарантира в най-пълна степен националната сигурност, интересите, достойнството и благополучието на държавата и нейните граждани.

БДД неведнъж е заявявала публично своите позиции по актуалните международни процеси и събития, изразявала е своите оценки, препоръки и критики към водената политика. Днес няма подробно да разнищвам външнополитическите действия на отговорните за това институции и личности. Не мога обаче да не маркирам категорично несъгласие с някои основни постулати, методично насаждани от управляващите и лично от президента: първо, че в международните ни отношения са важни ценностите, а не интересите – това е не само далеч от реалността, с която се сблъскваме ежедневно, но и ни лишава от всякакви ориентири и насоки; второ, че се води битка за евроатлантическото ни настояще и бъдеще – този дебат у нас приключи преди около двадесет години; трето, че над нас е надвиснала мрачната сянка на Русия – но очакваме с буйна страст нейните туристи; четвърто, че алтернатива на тази политика няма – и това е най-важното, което определя дейността на този президент като част от българските проблеми, а не от българските решения.

Само накратко ще се спра върху един по-специфичен аспект, по който БДД претендира да има най-близък поглед. Става дума за състоянието на българската дипломатическа служба. С няколко последователни декларации и писма алармирахме българските институции и обществеността за съзнателно провежданата линия на политизация на дипломатическата служба, политически мотивирани уволнения и назначения във Външно министерство и други случаи на потъпкване на  върховенството на закона, на завръщане към  периода на „лов на вещици”, осъден от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа още през 1998 г. и провеждан от няколко министри през периода на прехода.

Крещящо пренебрежение към правовия ред представлява също участието на президента Плевнелиев в дипломатическия процес. Става дума за подмяната на значителен брой посланици броени месеци преди изтичането на мандата на сегашния български президент, което ще постави наследника му пред свършен факт и невъзможност да изкаже своето мнение по това кой ще представлява страната ни в чужбина. Считаме това за недопустимо както от политическа, така и от институционална гледна точка.

Първият списък с 16 кандидат-посланици беше вече утвърден от правителството по предложение на министър Митов в тясна координация с президента Плевнелиев. В него фигурират редица политически назначения на хора без съответния опит и практика, неотговарящи на критериите за заемане на дипломатическа длъжност, даже и от по-нисък ранг. Президентските съветници се открояват в това отношение. Подготвят се нови порции подобни назначения. Това не само ще задълбочи съществуващото нарушение на закона (20-процентовото ограничение на политическите назначения и сега е надхвърлено), но ще нанесе пореден удар върху дипломатическата служба, външната политика и цялостния международен авторитет на страната ни. Пряка отговорност, наред с външния министър и правителството), носи за това президентът. Няма да ви занимавам подробно с други нарушения – директно прехвърляне на посланици от една държава в друга, продължаване на посланически мандати извън сроковете, допускани в закона, външни назначения и на по-долни дипломатически позиции в чужбина, придвижване в ранг по „бързата писта” за запълване на вакуума в ръководните длъжности, създаден в резултат  на фактическата лустрация в министерството и пр.

 

Смятаме, че в сегашната сложна обстановка е крайно безотговорно да се предприемат действия, които ерозират дипломатическата служба, демотивират нейните служители и се отразяват върху международния авторитет на страната ни. Докога за министри и членове на ръководството на МВнР ще бъдат назначавани лица, нямащи никакво отношение и опит във външната политика, без трудов стаж за държавата, представляващи финансирани отвън НПО или чужди институции, които след приключването на мандата си губят отново връзка с България?  Колко дела трябва да загубят такива министри на външните работи заради своята некомпетентност и незаконосъобразни решения, чиято тежест пада върху българския данъкоплатец, а самите те не носят никаква юридическа, политическа, материална и морална отговорност за щетите, нанесени на дипломатическата служба? Докога ще се търпи положение, при което МВнР се занимава не с външна, а с кадрова политика, в момент, когато външната политика  придобива все по-решаващо значение за страната ни?

Всички фактори, отговорни в тази сфера, част от които присъстват днес тук, следва да пресекат заедно опитите професионализмът да се заменя с открита и безпринципна партизанщина, като по този начин се пресича кариерното развитие на десетки професионални дипломатически служители и перспективата за израстване в кариерата се свежда до нула.

БДД няма да спре да поставя тези въпроси, водено от загриженост за държавата и нейната външна политика. Досега те остават без отговор от всички наши политически адресати без изключение. Затова разглеждаме поканата да участваме в днешното събитие и възможността да бъдем изслушани като първа  реакция в това отношение, за което благодарим на АБВ.