Псевдонаучно забавление: Да оптимизираш министрество с хоризонт 2 години като кажеш очевидното и ти платят богато Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 11 Февруари 2016 21:22

Псевдонаучно забавление: Да оптимизираш министрество с хоризонт 2 години като кажеш очевидното и ти платят богато

Посланик Андрей Караславов

Преди Коледа на 2015 г. МВнР поднесе интересен „подарък” на служителите си. Отчетена бе обществена поръчка, възложена на Агенция „Стратегма”, която срещу скромните малко над 100 000 лв, финанссирани по оперативна програма с европари, представи анализ и предложения за „оптимизиране” на дипломатическата служба и структурата на МВнР*.

Направените изводи в изготвения функционален анализ на министерството са отдавна познати на всеки служител там. Така например, „откритието” че „съкращението на дипломатическата служба с над 21% през последните години ограничава действието на тази служба” се знае и от шофьорите в МВнР. Едва ли някой ще постави под съмнение и пространния извод на авторите на функционалния анализ: „Налице е несъответствие с увеличаващите задачи и предизвикателствата пред външната политика, които изискват дипломатическата служба на Република България да бъде напълно функционално дееспособна и с капацитет да реагира своевременно и компетентно в защита на националните интереси, осъществявайки последователно планираните дейности за постигане на външнополитическите цели”. Англичаните казват в този случай „да кажеш очевидното”....

 

Трогателна е и констатацията за недостатъчната координация и взаимодействие между отделните задграничните мисии, след като до неотдавна на тях им се „спускаха“ най-строги указания всякаква информация между тях да се осъществява единствено през министерството и то след одобрение от неговото ръководство. Същите указания важаха и за контактите на мисиите с различните министерства и особено с Администрацията на президента. Не ми е известно тези указания формално да са отменени.

Не буди изненада, че в отделните съставни части на предложения продукт има забавни противоречия. По- обезпокоителното е, че някъде е изпаднала цялата икономическа, в т.ч. и енергийна проблематика като част от външната политика на страната и важна задача както на министерството, така и на задграничните мисии.

Оставам с впечатление, че драстичните нормативни промени, които се предлагат са само за 2 години, до края на председателството на България на ЕС. А после? Вероятно ведомството, служителите на което получават най-ниските заплати в държавната администрация, ще отдели нови хиляди левове за ново научно забавление на тема „реформа”? И отново служителите на МВнР ще тичат с компютри и папки в ръце по коридорите към новите си стаи?

Когато се поставя задача за оптимизиране на администрация, особено в министерство с традиции от над 130 години, трябва да се набележат и дефинират предварително политическите цели поне за следващите десет години. Трябва да се докаже, че целите се различават от тези, които в момента ведомството изпълнява, с което да се обосноват предложението кадрили. Добре е тези цели да се съгласуват с повече политически сили за да няма „изненади” след година-две, които да доведат до ново сътресение в администрацията.

Тези политически цели следва да се поставят във финансова рамка, която се предвижда за същия период. В съответствие с целите и финансовата рамка може да се определи не само броя, но и качеството на кадровия потенциал, неговото обучение и стимулиране. И едва след това може да си играеш на „разместване на пешките”, да правиш предложения за „вертикални и хоризонтални” промени в системата на МВнР.

Като най-сериозно бъдещо предизвикателство пред външната ни политика и дипломация се сочи хипотетичния изход от референдума във Великобритания. Очевидно за авторите на предлаганите реформи не съществуват проблеми, свързани с бежанската криза, Ислямска държава, фактическото обезсилване на Шенген, ескалиращата криза в ЕС, перспективите в развитието на обстановката в съседна Турция и тенденциите в нейния външнополитически курс. А обезпокоителните тенденции в развитието на световната икономика и финансови пазари, според тях, явно не касаят България.

С интерес разгледах примерите със структурата на МВнР в Дания, Австрия, Полша и Франция, които Агенция Стратегма бе гордо приложила. Не знам защо бяха подбрани точно тези държави. Трябва да сме наясно, че не може Полша, която се конфронтира исторически с Русия и иска да се настани трайно в Украйна, да се сравнява с България, която има традиционно добри отношения и контакти с Русия и няма никакви претенции към Украйна. А ако политическият кабинет на МВнР прогнозира, че България ще се превърне във велика сила, то тогава министерството следва тотално да се реорганизира - предложените промени са напълно недостатъчни в този случай...

Очаквам с нетърпение предложенията за промени, дори за нов Закон за дипломатическата служба. Който иска може да се обзаложи, че сърцевината на тези промени ще бъде засилена политизация на службата за сметка на професионализма и съществено увеличаване на политическата квота при назначаването на посланици, което най-вероятно е и „целта на занятието“. Убеден съм, че законопроектите ще изненадат дори „най-прекипелите” български депутати. Но „мината” вече е заложена. Ще очакваме нейното избухване през тази година.

*Според публично достъпната информация за възложената обществена поръчка от МВнР по проект „Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на Министерството на външните работи“ по Оперативна програма „Административен капацитет”, подадените оферти са били 7.

Обектът на поръчката включва предоставянето на консултантска услуга за извършване на анализ на организацията и функционирането на МВнР чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ; разработване на модел за организационно оптимизиране; Изготвяне на план за действие; Предложения за усъвършенстване на нормативната уредба и вътрешни нормативни актове.
Поръчката печели Агенция Стратегма ООД, а стойността на договора, сключен на 05.08.2015 г. е 103 950 лв без ДДС. Срокът за изпълнение е 2 месеца.