Съобщение на УС на БДД Печат
Автор Експерт   
Неделя, 14 Октомври 2012 14:50

СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА БДД

Управителният съвет на БДД кани всички членове на дружеството на Общо отчетно-изборно събрание, което ще се състои на 15 ноември, четвъртък от 18 часа в хотел Рила (залата на мецанина), ул. Цар Калоян № 6.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад за периода 2010 - 2012 г. и приемане на решения за бъдещата работа;
2. Избор на Управителен съвет и Контролна комисия.
Присъствието на всички членове е необходимо.