Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия

Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия
Да, но след приемане на Национална доктрина
179  55.6%
Да, разработена на базата на Концепцията за национална сигурност
100  31.1%
Не, външната ни политика е в рамките на тази на ЕС и НАТО
15  4.7%
Не, в български условия ще я партизираме при всеки мандат
15  4.7%
Не мога да преценя
11  3.4%
Не, достатъчен е разделът в Концепцията за национална сигурност
2  0.6%

Брой гласували  :  322
Първо гласуване  :  Неделя, 13 Март 2011 15:11
Последно гласуване  :  Сряда, 20 Ноември 2019 13:38