КРИЗИСНИ СЦЕНАРИИ ЗА ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ В ГЕРМАНИЯ Печат
Автор Елена Николова, наш постоянен кореспондент в Берлин   
Събота, 29 Ноември 2008 01:40
Депутати от различни политически сили в германския Бундестаг  /ГСДП, СвДП, ХДС и Б90Зелени/ заедно с експерти от различни области,  публикуваха през септември 2008 година Зелена книга с възможни кризисни сценарий за вътрешната сигурност, в която повдигнаха въпроси, отсъстващи от политическото ежедневие. Изследването разкрива  тенденции, които звучат предупредително. Поради размиването на вътрешна и външна сигурност в анализите на възможните сценарий е посочено, как явления и катастрофи в една страна могат бързо да обхванат целия континент.

 
Независимо, че някои въпроси са специфични за Германия, общите за всички ни рискове и предизвикателства, навеждат на някои паралели и за рискове в  България, макар че не е известно български народни представители и експерти да са разработвали подобни сценарий. Възможно е да възникнат въпроси, доколко наистина възможни са някои от описаните сценарий, но това не намалява ни най-малко значението на подобно изследване.
Вниманието на авторите е насочено в следните области:
1. Рискове и предизвикателства за обществената сигурност в Германия.
2. Медицинското осигуряване при изключване на електрозахранването.
3. Резервно захранване с електроенергия на бензиностанциите.
4. Заплаха от  тероризъм.
5. Терористични сценарий и организирана престъпност.
6. Промени в климата.
7. Сценарий за епидемии и масови отравяния.
8. Приносът  на Бундесвера за обществената сигурност.

Няма съмнение, че сигурността на непосредственото обкръжение на човека значително се е променила. Уязвимостта ни расте, защото новите заплахи са по-малко забележими, пълзящи, развиващи се и защото е възможно съчетаване на кризисни ситуации в една верига. Широката гама от кризисни ситуации се обяснява със  зависимостта на човека от инфраструктурни услуги като електроснабдяването, от информацията, от разпространяването на сивата иконимика, от пандемиии т.н. Анализът показва, че няма нужда от по-нататъшно регулиране на законовата база, а от основополагащи решения за една
нова концепция за менажиране на риска и овладявнане на кризи.
Преценката на експертите е, че Германия не може да си позволи широкомащабна и продължителна катастрофа повече от няколко дни, да не говорим за седмици, особено ако се менажира хаотично и частично. Може да се стигне до хуманитарни трагедии и до икономически загуби, а също и трайна загуба на доверие  на населението към държавата и органичната спойка на обществото. Затова заострянето на вниманието върху рискове и бъдещи задачи, представянето на нови или досега по-слабо вземани под внимание зависиости има за цел да стимулира един обществен дебат. Амбицията е такива изследвания да дадат важни импулси за бъдещи насоки на политически решения, без обаче да посочват конкретни политически решения.
Оказва се обаче, че в различните провинции на Германия
няма единна дефиниция на „катастрофа”.
В Зелената книга тя е формулирана като „пространствен и продължителен срив на централни обществени структури, системи и функции, вследствие на което нормалните защитни функции частично или изцяло са излезли извън строя”. Това е ситуация, при която няма сигурност за нищо, нито за личната собственост, нито за живота на човек. Дефиницията не обхваща нещастни случаи или големи щети вследствие на терористичен акт като този в лондонското метро или последствията от наводненията от прелялите  реки.

Без съмнение е, че значително са се променили рамковите условия на сигурността.
1.Международния тероризъм: От международно-правна гледна точка  остава спорен въпросът, дали тероризмът да се оцени като война. Опитът обаче показва, че  чисто военните подходи срещу тероризма нямат шанс. Многопластовите причини и форми на проява на тероризма правят неефективна и отделната класическата полицейска превенция.
2. Транснационалната организирана престъпност: Класическите й прояви като търговия с наркотици, хора, нелегална търговия с оръжие, изнудване, отвличания, кражби на скъпи стоки, икономически престъпления, измами в интернет и др. се разпростират в целия свят и придобиват висока степен на професионализиране.  Организираната престъпност се превръща в главен финансов източник за терористите. Едновременно с това съществуват връзки с икономическата престъпност като пране напари и данъчни и митнически нарушения.
3. Промените в климата: Експертите очакват удължаване на периодите на горещини и на  проливни дъждове в определени райони. До края на десетилетието пълзящите климатични промени ще станат по-интензивни.
4. Информационното общество: Техническата зависимост от т.н.”критични инфраструктури” е навлязла във всички области на живота. Продължаващото разширяване на информационните и комуникационни технологии води до нови уязвимости. Особено засегнати  са електронни инфраструктури- без тях днес не функционирапочти нищо. Поради голямата обвързаност, дори малки дефекти, човешки или технически грешки, или саботаж, могат да предизвикат домино- или каскаден- ефект. Това може да води в най-лошия случай до срив на цели системи.
5. Инфекциозните заболявания: Поради голямата мобилност на стоки и хора могат да се разпространят в най-кратко време. Причинители на болести и преносителите им, поради промени вклимата могат да се настанят за постоянно в нови региони. Под въпрос е, как могат да издържат жизнено важни инфраструктурни услуги при висока численост на заболяванията.
6. Три четвърти от важни инфрастпруктурни предприятия със значение за обществения живот и обществената сигурност в Германия са приватизирани. Държавата има ограничено влияние върху тях. Собственици на болници междувременно са градски управи, комуни, частни фирми. Различни са правата и задълженията им.

Авторите на Зелената книга допускат наслагване на причини от различен характер, което да доведе например до изключване  на електроцентрали и големи части от електропреносната мрежа.  Последствията биха се усетили в цялата европейска мрежа. В един от сценариите се анализира, какво би се случило, ако се стигне до няколкодневно до няколкоседмично изключване на електрическата мрежа. Последствията от едно широко-пространствено и няколкодневно прекъсване на електрическото захранване са значителни и комплексни за общество, базирано на техниката и модерното оборудване. Потърпевши ще бъдат всички:
информационните и комуникационни технологии;
транспорта;
индустрията и производствените сфери;
здравеопазването, включителното Бързата помощ;
водоснабдяването;
снабдяването с хранителни продукти, включително транспортната и хладилна логиистика;
отходни води, вредни вещества и боклук;
банките, финансовият сектор, включително снабдяването с оборотни пари;
медиите.
Отсъствието на информационно-комуникационни възможности ще породи несигурност, разпространение на слухове, страх, паника.  Ограничени за използване  ще са обществените транспортни средства. Индивидуалното придвижване ще е затруднено при изключени светофари и недостиг на бензин, дизел, газ. Търговските обекти ще затворят поради изключване на касовите системи, осветление, отопление, хладилна техника, електрически отварящи се врати. Стоките за ежедневна употреба, преди всичко хранителните продукти, ще изчезнат поради изключване на компютърно управляваните логистични вериги, празни складове и т.н. Ако не бъде подпомогнато от държавата, населението ще потърси само начини на снабдяване, които ще включват и извънзаконови действия. В градски условия способността за самостоятелно справяне с проблемите ще е по-слаба, отколкото по селата. Възможно е потоци от хора да да се насочат от градовете към селата, при условие, че се запазят някои транспортни възможности. Администрацията, спасителните служби и полицията са екстремно зависими от електроснабдяването.
Критично за взаимодействието на администрацията е наличието на комуникационни средства. При продължително прекъсване на електрозахранването ще отпаднат мобилните телефони, стационарната мрежа, електронните мрежи.  Транспортът също ще е проблем.  Транспортирането на пациенти ще бъде блокирано до 2 дни след началото на тоталния срив на електрозахранването. Резервното захранване на болници зависи от конкретния случай.

В двата раздела за тероризма има някои спорни моменти или формулировки, преувеличаващи заплахите. Практиката обаче опроверга и подобни внушения, защото само дни след представянето на Зелената книга бяха арестувани 2-ма терористи-камикадзета. Понастоящем германските служби за сигурност обработват над 200 дела с ислямско-терористичен характер. Към тях трябва да прибавим и делата по забраната на ислямски организации и съюзи. Според наблюдатели обаче дори и те са само върха на айсберга на радикализирането на нарастваща част от мюсюлманското население в Германия. В потвърждение на това, само месец след  представянето на Зелената книга Федералната служба за защита наконституцията предупрединастоятелно за опасността от групировката на „Салафистите”, чиято целе дарадикализират младите мюсюлмани. Идеологията им е 95% идентична с тази на „Ал Кайда”, а членовете й, джихадисти-ветерани, са в тесни връзки с „Ал Кайда”. Запознавайки се обаче със Зелената книга и с подобни  нови разкрития, трябва да имаме предвид и резултатите от сериозни изследвания като актуалното „Страх и враждебност срещу исляма не са оправдани” на фондация „Бертелсман”. Според тях 85% от живеещите в Германия мюсюлмани приемат религиозната толерантност всъответствие с Конституцията и сред тях не могат да се намерят повече  фанатици, отколкото от немските немюсюлмани.

Финансовите източници на тероризма освен спонсорство и легален бизнес са преди всичко търговията с наркотици и оръжия.
Обществото в Германия е възприемало по-слабо заплахата от организираната престъпност, отколкото от тероризма. Съществен момент е симбиозата между тероризъм и организирана престъпност и може би именно тук се чувства подценяването на тази тенденция./Актуалните събития в България изглежда показават, че при нас е точно обратното, може би защото  не сме преживели преки терористични действия./
Авторите на Зелената книга алармират за отстраняване на ограничения в сътрудничеството между полиция и разузнавателни служби.

Последствията от възможна пандемия според специалисти от Франкфурт на майн биха били – 24 милиона заболели и 103 000 смъртни случаи в рамките на 8 седмици при средни стойности на заболяванията. Една втора от заболелите ще се консултират с лекар. Очаква се средно-допълнително натоварване на лекарите от 299 000 на ден. От 21-ия до 36-ия ден от епидемичната вълна могат да се разболеят нови 820 000 души всеки ден. Това ще имапоследствия несамовърху здравната система, но  и върху  икономиката. Ще се стигне додраматични липси на персонал. „Тесните места” ще бъдат силите за сигурност-полиция, пожарна, но и логистиката, транспорта е електроснабдяването. Помощта от държавата ще е  недостатъчна. Много здрави също няма да се явят на работните си места или за да не се заразят, или защото ще трябва да се грижат за свои близки.

Съществува сериозна опасност от зарази от новопоявили се насекоми от други части на планетата. Нарастващите температури в Централна Европа водят още днес до меки зими и тропически летни температури. В резултат на това преносители на зарази, например комари, носители на жълта треска / Aedes aegypti /, носители на вируса Chikungunya, могат го пренесат от тропиците и субтропиците до европейска територия. В импортни фирми за стайни растения в Холандия например е установен  между другото така наречения „тигров комар”.

Според авторите на Зелената книга след 10 до 20 години може да се очаква заплашителна ситуация, вследствие промени на климата. Ако направим сравнение и с други изследвания по света, ще видим, че германските изследователи не са единствените, които стигат до тревожни резултати и в тази си част изводите им са приемливи.  При различни сценарий и степен на провеждане на политика за опазване на климата, температурата на повърхността на нашата планета през 2100 г. в сравнение с 1990 г. ще се увеличи между 1,1 до 6,4 градуса с всички последствия от това. Учените предупреждават своевременно да се подготвим за последствията от това и считат, че затоплянето на климата не може да се избегне напълно. Изследователи от САЩ са изчислили, че при един модерен сценарий за опазване на чистота на въздуха и защита на климата ще са необходими между 2 и 19 билиона долара.

Зелената книга оставя впечатлението, че са подбрани отделни области за изследване, а са пропуснати други, в които също биха възникнали рискови сценарий. По някои от тях са правени отделни публикации в близкото минало, а по други – все още не.
Да вземем например въпроса за възможна авария в атомна електроцентрала /на доста такива в Западна Европа им изтича животът до 2022 - 2025 година/ или терористичен акт върху такава атомна електроцентрала. Предложенията в Германия преди повече от година за скриване на атомна ерлектроцентрала в облак от изкуствена мъгла изглежда  малко неефективно средство /достатъчно е терорист-камикадзе да насочи самолета в центъра на този облак/, докато пряката защита и издръжливост при  удар от самолет вдъхва повече увереност. Разбира се, че радиусът на радиоактивна заразеност ще зависи от степента на пораженията в електроцентралата и специалистите имат готови отговори. Но какви ще са необходимите мерки, координацията между службите и ведомствата, капацитетът на медицинските и спасителни екипи? Каква ще е координацията със съседни страни, мерките за евакуация, помощите и т.н. В друг материал за аналитичното издание expert-bdd.com  вече писахме за необходимостта от единна защита на атомни електроцентрали в 2-3 съседни държави, но намиращи се  сравнително близко една до друга в един неголям географски регион.
Докато по горната тема има някои публикации, то един друг въпрос като че ли остава недостатъчно осветен. Прогнозите за бъдещи войни за водни ресурси са повече от реалистични. Едно от последствията ще бъдат мосовите емигрантски вълни, които ще залеят стария континент. Логично е те да бъдат в по-големи мащаби, отколкото такива при регионални конфликти или вследствие на масово обедняване. Тези потоци от хора биха поставили на изпитание първо периферните на Европа държави, биха довели до проблеми по настаняване и прехранване, проблеми с престъпността, заболявания и епидемии, контрола на здравето на хората и др.
По всички тези и други въпроси би си заслужавало да се разшири подобно изследване. Би било добре да се проучат възможностите и при специфичните условия на Балканите. Похвално е, че в началото на тази година в България се появи научна разработка за възможните сценарий при външни заплахи. Да се надяваме, че тя ще бъде последвана и от подобна на тази на германските депутати и експерти.