ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКОТО ДИПЛОМАТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО Печат
Автор Експерт   
Неделя, 01 Юли 2007 03:04
Управителният съвет на Българското Дипломатическо Дружество /БДД/ приветства приемането на Закона за дипломатическата служба от Народното събрание на Република България и специално благодари на всички политици и експерти, които през последните години подкрепяха и допринесоха за това днес той да стане факт.
Една от основните задачи на БДД още от своето основаване преди повече от девет години бе да инициира обществена дискусия по този въпрос и през юни 2001 г. БДД представи свой проект на закон за дипломатическата служба. Целта бе да се изведе българската дипломация от партийно-политическите борби, да се въведат ясни правила и да се изгради професионална служба, способна да защитава ефективно българските национални интереси в новите условия.

Въвеждането на принципите на компетентност, приемственост, стабилност и безпристрастност /непартийност/ в новоприетия закон издига българската дипломатическа служба до равнището на тази в другите демократични държави.С удовлетворение констатираме, че законът в голяма степен отчита опита и законодателството на редица наши партньори и съюзници, международните конвенции за дипломатическите и консулските отношения, Конвенцията за специалните мисии, обичайната дипломатическа практика, както и основните положения от проекта на БДД, представен преди години.

В същото време УС на БДД продължава да смята, че увеличаването на т.н. “политическа квота” на 20% в приетия закон не е в унисон с посочените по-горе принципи и може да препятства постигането на споменатите цели. Считаме, че за квотата на бъдещите политически назначения трябва да се въведат допълнителни изисквания и критерии с оглед издигането на престижа и повишаване на ефективността на българската дипломатическа служба.

Българското Дипломатическо Дружество ще работи и занапред за укрепване и успешното развитие на българската дипломатическа служба, за претворяването на духа и принципите на новия Закон в дипломатическата практика на Република България.

УС на БДД честити на всички български дипломати новия Закон. 100 години след Княжеския указ от 1907 г., българската дипломатическа служба има ясни и общоприети правили за своето развитие !

София, 13 септември 2007 година

Председател на УС на БДД:

Посланик Димитър Костов