РАЗВИТИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ- ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ Печат
Автор Симеон Николов   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:02
/Доклад пред международната конференция “Политиката на сигурност и отбранителната промишленост”, организирана от “Ханделсблат” и МО на Германия в Берлин, 18/19 септември 2006 г. /

Конференцията “Политика на сигурност отбранителна индустрия” се провежда за трети пореден път и е едно от основните мероприятия на авторитетното икономическо издание “Ханделсблат” в тясно сътрудничество с Минстерството на отбраната на Германия.

Присъставаха над 250 представтели на водещи световни фирми от областта на отбранителната индустрия, на органи на НАТО и ЕС и политически кръгове от държави-членки.
Най-високото ниво беше министър на отбраната /на Германия и Дания./ Най-голям дял сред участниците бяха представителите на отбранителната индустрия на ниво президенти, вицепрезиденти на компаниии и директори на направления военни продукти.
Представени бяха 42 доклада. Темата на българския доклаа беше “Развитие и модернизация на българската армия- предизвикателства и перспективи”, разработена от ГЩ и дирекция “Политика по въоръженята”.
От обсъжданите през двата дни 6 тематични кръга:
- Бъдещето на отношенията между САЩ и Европа;
- Развитие на модерни въоръжени сили- към оптимиране на новите задачи и способности под натиска на финансов недостиг;
- Тест за мениджмента на кризи – места и ресурси;
- Развитие на нуждите от въоръжение на избрани страни- сравнение;
- Защита на страната- национален и международен опит, развите и планове;
- Европейската стратегия за сигурност и военните бюджети на страните-членки- правилно ли са поставени приоритетите?

По-голям интерес представляваха:
- някои политически послания, като това за по-голямо участие на новите страни-членки на НАТО в мисии в кризисни региони като Афгатистан;
- призива за общо финансиране на съвместни операции;
- искането за увеличаване на военните бюджети;
- очакванията от срещата на върха в Рига през ноември т.г. за стратегическото развитие на Съюза;
- оценките на Европейската агенция по отбрана за конфликта на интереси между стратегията за сигурност на ЕС и огранченте бюджети.
- налагащия се извод за необходимостта от много по-дълбоко препокриване на военните и цивилни мерки при запазване и възстановяване на мира в конфликтни региони.

Мисии:
Изпращането на контингент на мисия в Ливан и разширяване на участието в Афганистан неизбежно се превръщаха в акцент на дискусията. Заслужава внимание подхода в дискусията относно участие в мисии:
- на първо място се поставя условието да има комплексна визия за политическото решаване на проблема и Германия да участва и влияе на процеса и само тогава да се изпраща контингент;
- на второ място да бъде гарантирана сигурността на германските военни, участващи в операции зад граница. Това условие влече след себе
си въпросите за район на действие и за предварителна подготовка на състава;
- на трето място, има ли финансови средства за такава мисия или разширяване на мисия, въпрос придружен с настояване за увеличаване на бюзжета на МО.
Дискутира се не само цената на мисията /в случая Ливан- 193 милиона евро първоначално/, а и нейната ефективност, т.е. реално ще съдейства ли за решаването на проблемите /например, контрола на търговията с оръжие, която ще се измести от охраняваната морска граница към сухопътните граници./
Независимо от приятелските отношения с Израел Германия не си е спестила критиката относно използваните касетъчни бомби.

Бюджет
Делът от 1,4% от БВП за военни нужди не е достатъчен в средносрочен и дългодрочен план включително и според канцлера г-жа Меркел. През 2007 г обаче няма резерви за увеличаване на воення бюджет.
В периода 2007-2009 г обаче, е предвидено увеличение от 1 милиар евро. На следващия ден след призива на министъра на отбраната за допълнителни средства във връзка с увеличаващия се брой мисии, канцлерът г-жа Меркел обяви, че няма да има повече съкращения.

Отбранителна индустрия
Подчертано беше голямото неравновесие- 1:10 в полза на американската отбанителна промишленост.
Тенденциите, които се забелязват, са в развитието на нови способности. Така например фрегатите Ф-124 освен способностите за отбрана по въздух и море, оборудвани вече с балистични ракети могат да защищават крайбрежието, икономически центрове, цивилно население…..
Някои слабостите в европейски мащаб са сходни и с нашите – така например наличието на 5 различни телекомуникационни системи, част от които са несъвместими една с друга.

Лектори
Министърът на отбраната на Германия доктор Франц Йозеф Юнг заяви необходмостта от нова Стратегия на НАТО и мрежова политика за сигурност. Той призова за по-голямо взаимно доверие.

Министърът на отбраната на Дания се спря на предпоставките за по-тесен и засилен американо-европейски диалог, за което НАТО играе особена роля. Трябва да спазваме взаимен респект, да сме отворени за идеите на другия, да търсим компромиса. Срещата на върха в Рига трябва да излъчи силни сигнали. Трябва да се открои по-релефно искането н за по-силно сътруднчмество между ООН и НАТО. Особено обезпокотелно е изостването във важни област. Напрмер в противоракетната отбрана. Европа не инвестира толкова, колкото американците в отбранителната индустрия.