ОБРЪЩЕНИЕ ДО РЪКОВОДСТВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 01 Март 2001 03:00
УС на БДД изразява своята тревога относно опитите за използване на външната политика като основен "коз" и аргумент в предстоящата предизборна кампания. Едностранчивото представяне на успехите може да предизвика закономерна ответна реакция - посочване на гафовете и грешките във външните отношения. В предстоящата предизборна кампания не трябва да се допускат каквито и да било опити за разбиване на политически консенсус, обидни квалификации и оценки за политиката на една или друга международна организация, на един или друг наш партньор.

 

       Уважаеми дами и господа,

       Във връзка с подготовката на парламентарните и президентските избори в Република България, Българското дипломатическо дружество се обръща към българските партии, коалиции и политически формации със следното предложение: Външните отношения несъмнено ще заемат съществено място в предизборните платформи на политическите сили. Това е напълно разбираемо. В същото време, УС на БДД изразява своята тревога относно опитите за използване на външната политика като основен "коз" и аргумент в предстоящата предизборна кампания. Според нас, съществуват много други въпроси, по които българските политически сили могат да сблъскат своите виждания, позиции и алтернативи. Считаме също, че не е възможно външнополитически успехи да заместят вътрешнополитически неудачи. И обратното.
       Тревогата ни е предизвикана от неотдавнашния "десант" на чуждестранни лидери, които изразиха подкрепа за една от българските политическа сила - недопустим акт във вътрешнополитическия живот на същите тези страни. Свидетели бяхме на мероприятия, познати от тоталитарното ни минало, които граничат с пряка намеса във вътрешните работи на Република България. Тревогата ни нараства от започналото преекспониране на външнополитически успехи, от фриволната интерпретация на думи и действия на наши партньори и обвързването им с предстоящите парламентарни избори у нас.
       Българското дипломатическо дружество следи отблизо развитието на външната политика на Република България. Наред с успехите, могат да се посочат и много пропуснати възможности, редица грешки и откровени гафове. Едностранчивото представяне на успехите може да предизвика закономерна ответна реакция - посочване на гафовете и грешките във външните отношения.
       Едно от безспорните постижения на България през последните години е крехкият консенсус по няколко особено важни външнополитически направления, заслуга за което имат всички български политически сили. Всички те изразиха позиция "за" пълноправно членство на страната в Европейския съюз и Организацията на Северноатлантическия договор. Всички парламентарно представени формации споделят необходимостта от стабилизация и сътрудничество в Югоизточна Европа, от активна политика в рамките на международните организации, от развитие на двустранните отношения. Постигнатата национална позиция по тези ключови външно-политически направления е значимо наше постижение, което трябва да се съхранява и развива. Поради това, в предстоящата предизборна кампания не трябва да се допускат каквито и да било опити за разбиване на политическия консенсус, обидни квалификации и оценки за политиката на една или друга международна организация, на един или друг наш партньор.
       Във връзка с горното Българското дипломатическо дружество призовава ръководствата на българските политически сили да издигнат надпартийните противоречия и интереси, да изключат от партийната пропаганда отношенията на България с ЕС и НАТО, със САЩ и Руската федерация, на Балканите и в Европа. Успехите и проблемите във външната политика трябва да се извадят от предизборния публичен дебат !
       Подобен националноотговорен подход ще бъде приет позитивно от българската общественост, от световната демократична общност. От една страна, запазването на консенсуса по основните външнополитически направления ще гарантира предсказуемост и приемственост, каквито нашите партньори очакват от нас. От друга - подобен подход ще бъде в унисон с обичайната практика в демократичните държави, която не допуска спекулации по външнополитически въпроси по време на техните предизборни кампании. А в бъдещия парламент на България ще има възможност за дебат и по външната политика.

Българското дипломатическо дружество изразява надежда, че това становище ще бъде доведено до знанието на членовете на политическите формации и ще бъде разгледано с необходимото внимание.

       София, 2 май 2001 г.