ПРИВЕТСТВИЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА МВР БОЙКО КОЦЕВ Печат
Автор Бойко Коцев   
Четвъртък, 01 Юли 2004 13:00
Благодаря за предоставената ми възможност да взема участие в работата на Експертната кръгла маса, организирана от Българското дипломатическо дружество със съдействието и подкрепата на фондациите “Ханс Зайдел”, “Фридрих Еберт” и “Конрад Аденауер”. ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”


Уважаеми господин Президент,
Уважаеми дами и господа,

Благодаря за предоставената ми възможност да взема участие в работата на Експертната кръгла маса, организирана от Българското дипломатическо дружество със съдействието и подкрепата на фондациите “Ханс Зайдел”, “Фридрих Еберт” и “Конрад Аденауер”.
Министерството на вътрешните работи оценява международния тероризъм като изключително голяма заплаха за глобалната сигурност. След терористичните актове в САЩ на 11 септември 2001 г. и в Турция- 2003 г. тероризмът се прояви като основен фактор за нестабилност и ключово предизвикателство за мира и сигурността.
Последвалите трагични събития на 11 март т.г. в Мадрид показват ново активизиране на дейността на международните терористични организации.
Стратегията на тероризма включва причиняването на огримни щети и невинни човешки жертви и пренасянето на действията в държави извън конфликтните райони. Целта е да се провокира сблъсък, да се създаде масова психоза и наруши нормалното функциониране на обществото.
Със своята активна подкрепа на световната антитерористична коалиция България е потенциален обект на внимание на международните терористични организации. В непосредствена близост до страната съществуват регионални огнища на напрежение с периодично проявяващи се етнически или религиозно мотивирани конфликти, при които активно се прилагат терористични методи на действие. Потенциален риск съществува от опити за използване териториите на прилежащите на конфликтите държави като логистична база или като обект на операции срещу местни обекти или обекти на трети страни.
Министерството на вътрешните работи целенасочено за недопускане извършване на терористични действия на територията на страната или използването й за подготовка на терористични действия, насочени срещу друга държава.
Изхождайки от изключителната важност на въпроса за противодействието на международния тероризъм, Министерството на вътрешните работи предприема конкретни мерки за практическото реализиране на политиката на държавата, насочена към стриктно изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН за тероризма и за активна подкрепа на международната антитерористична коалиция.
Терористичната заплаха дава основание Министерството на вътрешните работи да търси и използва нови форми на международно сътрудничество със специалните служби и службите за обществен ред на страните-членки на НАТО и ЕС за повишаване ефективността на противодействието. Целта е да бъде постигнато пълно интегриране и синхрон в общите действия по неутрализиране на рисковете и заплахите от международния тероризъм и недопускане извършването на терористични актове.
Усилията на специализираните структури на Министерството на вътрешните работи са насочени към своевременно придобиване на информация за целите и плановете на международните терористични организации и своевременен обмен на тази информация с нашите партньорски евроатлантически структури.
Министерството на вътрешните работи реализира активни мерки по засилването на граничния контрол за недопускане в страната и Европа на лица, заподозрени във връзка с международни терористични организации, а така също оръжие и взривни материали, които могат да бъдат използвани за извършване на терорис9тични действия.
Осъществява се близко оперативно взаимодействие и сътрудничество с офицерите за връзка на чуждестранните полицейски специализирани структури за обезпечаване на надеждна сигурност на чуждестранните дипломатически представителства на територията на страната.
Министерството на вътрешните работи предприема мерки за осъществяване на надеждна охрана на чувствителни инфраструктурни обекти от национално значение.
Особено внимание се отделя за повишаване на сигурността на обектите, свързани с провеждането на Олимпийските игри в Атина, международните летища и транспротните магистрали.
Изразявам увереност, че настоящата експертна кръгла маса ще допринесе за повишаване на ефективността на международното сътрудничество по проблемите, които международният тероризъм поставя пред Европа и света. Убеден съм, че тя ще способства за обмен на нови идеи, опит и знания за целите, тактиката и способите на тероризма и за повишаване на международната сигурност.
Желая на всички участници ползотворна работа.