Конспирология през старата история Печат
Автор Експерт   
Сряда, 12 Юни 2024 11:36

Конспирология през старата история

Огнян Гърков

Върви реклама на "Истинската история на българите" на г-н Александър Бояджийски. Според близки версии на учени от Общобългарската фондация „Тангра Тан Нак Ра“ и под., европейската цивилизация и бялата раса възникват преди 100-75 века около сладководното дотогава Черно море.

И от нас на север, т.е. към Европа, Кавказието, Мала Азия.  Морето повдига нивото си с 90-100 метра и 100 000 кв.км. са заляти от средиземноморска осолена вода. До ден днешен тук са 50% от черноземните почви в света – в сегашните Украйна, България, Румъния, Молдова, Русия.

Няма цивилизация без език с азбука. Сега на Балканите имаме 12 държави, с 8-12 официални езици. Сиреч, колкото са признавали за отделни, самостоятелни езици сред 5-те или 6-те (1. български-сръбски-хърватски-словенски-босненско-черногорски-„македонски” 2. албански 3. румънски 4. гръцки 5. турски). Като най-близки до прабългарския «балкански» сръбски-хърватски-... и пр. са гръко-руско-немският (на Екатерина Велика) проекти «църковно-славянски» и «славянски» езици. Славянството за поддръжниците му произтича от «слава», за опонентите от «Sklave” (от немски =роб). Преди тези 6-10 в. в т. нар. славянска Европа е ползван древният български език.

* Думите (фонемите) БУ/Ъ/О/Л - Г/Х/АРИ (близко до хора, хоро и пр.) = Бели хора, човеци. По подобие: Бал-кан = Белият к/хан, владетел, властелин. Или „Бялото владение”. Оттам и Бялото море, а в Бал-тика, Балтийското море също = Бяло море! Дори Албания от „алб”(бял, лат.) е = на България, от времето на римската окупация.

** От 4200 години насам са съществували общо 12 държави на  българите. №1 е Одриското царство на нашите предшественици траки (460 г. пр.н.е. – 46 г. от н.е.). Със столици Ускудама (Одрин) и Севтополис (край Казанлък). По-късно възникват държавни образувания на остров Крит, по други места в Беломорието. Следват разселванията във Волжка България, Стара Велика България (в днешна Украйна), Аварският хаганат на Баян/от рода Дуло,Кара Булгар, Аспарухова България...Учили сме за римското владичество (I-VI век н.е.), гръцкото (1018-1185 г.), турското робство.

 

**Проблем е, че основните източници са често неправдоподобните гръцки, донякъде римските и „велико-славянските”. Гърците (елини.. и подобно словесно творчество) се появяват на беломорските острови и на Балканите преди 4000-4100 години. Те са африкански емигранти от крайбрежието  около сегашна Либия. В продължение на 600-800 г. гърцизират чрез бракове и оплождане местни белокожи жени. Променят самосъзнанието и езика им, също както османлиите след векове. И асимилират.

***Не са им липсвали и родни услужливци гръкомани-„патриаршисти». Екс-турски мекерета в Хасково с цел да уязвят прадядо ми (с деца на к/х/ански имена, баща ми напр. е Крум) му лепват от младини прозвището Гъркоолу. През 1893 г. като бивш поборник е избран за депутат в IV-то ВНС, но бива задължен да българизира окончанието на името си. “Фес-потур-фереджетата и мандзаните” са ликували!

**„Афроелините” бързо усвояват имперския инструментариум: „Разделяй и владей!”

Сърбия, под името Рашка, е гръцкият проект № 1 за недопускане на голяма българска държава на Балканите. С преселени сорби от земите на сегашна Германия и Полша.

* Кутмичевица на стар български език/т.е. Повардарието (от гръцки: Македония), по-късно сръбски проект, ..., руски, славянофилски ..., на САЩ. Сега е РСМаке.../Скопие.

*Днешните Хърватско, Словения, Черна гора и Босна и народите им са обособени по същия изкуствен начин. Сръбско-гръцки, австроунгарски,...руски, ... САЩ проекти.

*РОмания (от ром, циганин) е по-късен аналогичен гръцко-ватикански проект с измислен преди до 200 г. език, с влияние на романските езици и латински думи. Там до тогава основният език е българският, освен в Седмоградието (Трансилвания)-унгарски.

*Албанският «илирийски език» е преобразуван под силното италианско влияние и окупаторски натиск за изместване на лексика от древнобългарския език.

*Киевска България е по-далеч, но по-късно звучи Киевская Русь. С изцяло измислена в Русия «история»,  както вършат това всички други империи. Самият град Киев (Бащу) има няколко «кандидат-бащи», сред които е кан Шам-бат (Кий), брат на кан Кубрат. Има и версия Кий да е бил брат на българския боил Чок. Украинците имат свои митове.

 

***** Сред 5000-те племена  в Европа възниква и БЛЕДАТА РАСА, с бледа кожа. При дефицит на слънце, както индианците са наричали европейските си колонизатори «бледолики». От Западна и Северна Европа (Скандинавия). С бледа пигментация на кожата, израстнали върху много бедна на хранителни ресурси земя. Англосакси, французи, скандинавци, германи, испанци, португалци, с езици и произход от келтите. Впоследствие езиково латинизирани и романизирани. Без нищо общо с черната, жълта, червена и Бяла раси! Бледите,  в т.ч. варяги и викинги, са битували от 7000-8000 години до преди 500 години зле. Със средна продължителност на живота сред «бледите» до I-та световна война 22-28 години! Въпреки, че след великите географски открития те стават колонизатори, грабейки алчно от чуждите континенти. След векове следва смесване на «бледи» с «бели»; с чернокожи и жълтокожи от колониите. Миграцията...

 

Мнозина си задават въпроса как така след като България е владяла територия от 700 000 кв. км. при кановете Крум, Самуил и особено при Пресиян II и защо сме сега в незавидно положение? По-радикалните изследователи патриот-родолюбци виждат следните главни причини:

1. В християнизацията. С «личната вина» на княз Борис I, сина му Симеон (Шимон I го наричат) и неговия син Петър I, въвели и наложили християнството. Най-тежка била вината на княз Борис, избил заради християнството цвета на нацията. 52-ма велможи с родата им, които държали на Тангра или на традиционното българско богомилство.

*Българите, като етнос и народ от бялата раса, нямаме нищо общо с противоборствата между евреите и римляните, и политическите им творби – римокатолицизма и исляма!

*Не приемам позитивната оценка на А.Бoяджийски за ролята на киевския владетел княз Светослав I в България през 968-969 г.

2. Неудачни бракове на царете ни за гъркини, еврейки, унгарки - политически и по сметка за територии.

3. Завистта, злобата и геноцида на съседите и «бледите» към нас, бялата раса.

4. Заместването на българските имена с гръцки и еврейски. И твърденията, че Кирил и Методий са създали азбуката на гръцка основа и по заповеди от Константинопол.

5. Ислямският геноцид: за първите 100 г. робство 200 000-те анадолски главорези са изклали и заробили 65-70 % от двата милиона българско население, а днешна Турция е над 80-милионна. Мощен генетичен принос имаме към всички съседни страни, Русия (дори само с волжките българи, наречени от Иван IV «Грозний» и Ленин татари и пр.), Бесарабия, към държави на «бледоликите». .Голяма част от руснаците и украинците са българи с промито, изкуствено създадено и насила наложено чуждо самосъзнание.

6. Геополитическите цели на Европейския /вече Световен/ олигархично-банкерски елит (Е/С/ОБЕ) на конспираторите масони-ционисти да доовладее Западна Европа, в т.ч. да контролира Англия, да завладее Юдея, и Русия като най-мощната държава в Източна и Централна Европа на белите хора. Колонизаторският подход на ЕОБЕ към люлката на бялата европейска цивилизация: чрез разделение,  манипулации и противопоставяния от векове по всeвъзможни начини посредством т.нар. велики сили = империи. В този ракурс Освобождението на част от българското землище през 1878 г., без излаза на Бяло море, Кутмичевица, Нишкия санджак,  Пиротско, Вранско, Северна Добруджа, е резултат от плана за разпарчетосване на Османската империя посредством Русия с цел завземане на Юдея/Палестина от масонския елит на устойчивия (по Чудомир) етнос.

*Ако се абстрахираме от пропагандния паразитизъм „антисемитизъм”,„масон“ ( мазон) идва от българското „мазач“. Сиреч, зидаро-мазачи, „свободните зидари“.

*Съединението било противоруски държавен преврат: „проеврейска” Източна Румелия присъединява проруското Княжество България. От началото Консервативната партия в Княжество България  представлявала открито руските интереси, а Либералната – на Запада на покръстените в юдаизъм хазари.

7. Цели 31 години ни е управлявал „«корумпираният немски евреин, политически гей и българомразец Фердинанд”. Наследен от Борис 3 (, «три», не III-ти, защото не бил достоен българин). И правителствата им от масони или чужди агенти. Двете балкански войни и ПСВ  защитават геополитическите интереси на бившите хазари, както и гръцки и сръбско-гръцки. Борис 3 и полицаят Гешев организирали „еврейската” БКП.

8. ВСВ била бутафория – след завладяването на Османската, Австро-унгарската и Руската империи, последната чрез ВОСР („Великата Октомврийска социалистическа масонска? революция”). За налагане на пълен контрол над белите в Европа. В резултат – поредно ново обезбългаряване със стотици хиляди жертви във войните през XX век.

9. Комунизмът бил най-уродливата и крайна форма на капитализма, сиреч = на пълно робовладелие. Собственици на света от СОБЕ създават противоеврейската политическа идеология, наречена фашизъм, която чрез икономически, политически и репресивни мерки да принуди обикновените евреи да се изселят от Европа към Юдея/Палестина (по римско-арабски).

10. С възродителния процес целта на властите била демагогски прикрита туркизация на българското население и циганизация на страната.

11. През последните 146 години сме имали само 2 напълно самостоятелни, но частични политически акта:Войнишкото въстание (1918 г.) и Горянското движение (1945-58? г.).

12. Нямаме собствена, суверенна държава от векове. От  роби на османците – роби на ”хазарските” банкери, гърците и бледите хора? От едно в друго робство!

13. В момента у нас царят чудовищна корупция и кражби на всички етажи на властта и колониалната й администрация, целенасочено и съзнателно стимулирани и частично почерпани от нашите господари. И масово стимулиране на емиграция и циганизацията.

14. Вместо външни зависимости  чрез внос на нефт, газ и АЕЦ-ове + концесии над злато, води и отопление, учените българофили препоръчват, както и Кольо Босия, разработване на находищата от газхидрати в Черно море за поддържане с гориво на цялата икономика.

15. И че не трябва/ло да знаем истинското си минало!?

 

12 юни 2024 г.                                             Огнян Гърков, член на БДД и СБЖ

ogniangarkov.blog.bg