Гео огледалото на стокообмена от последните 20 години Печат
Автор Експерт   
Неделя, 23 Юли 2023 13:58

 

Гео огледалото на стокообмена от последните 20 години

Борислав Георгиев

Числата от световната външнотърговска статистика според www.trademap.org за периода 2003 – 2022 г. са една добра картина на българската отворена икономика, както пряко на база националните данни така и непряко чрез огледалните партньорски данни за българския износ и внос в евро. В следващата таблица са общите числа за географията на българския стокообмен за последната петилетка.

География на стокообмена на България за 2018 - 2022

Евро милиарди

2018

2019

2020

2021

2022

Износ

ЕС27

18.32

18.88

18.20

23.00

30.17

Турция

2.23

2.17

1.80

2.15

2.84

Сърбия

0.60

0.71

0.59

0.84

1.25

Украйна

0.19

0.34

0.23

0.41

1.14

САЩ

0.54

0.57

0.56

0.87

1.04

Китай

0.76

0.82

0.92

1.12

0.79

Северна Македония

0.42

0.42

0.43

0.57

0.78

Руска Федерация

0.41

0.53

0.42

0.44

0.49

Внос

ЕС27

19.78

20.50

18.63

23.61

30.68

Руска Федерация

3.12

3.33

1.88

2.98

6.02

Турция

2.01

2.20

2.18

3.07

4.66

Китай

1.32

1.52

1.56

2.12

3.20

Украйна

0.48

0.54

0.58

0.84

1.74

Сърбия

0.64

0.64

0.62

0.79

0.97

САЩ

0.29

0.32

0.39

0.29

0.80

Северна Македония

0.32

0.33

0.30

0.37

0.45

Баланс

Руска Федерация

- 2.72

- 2.81

- 1.45

- 2.54

- 5.53

Китай

- 0.55

- 0.70

- 0.64

- 1.00

- 2.42

Турция

0.22

- 0.03

- 0.37

- 0.92

- 1.82

Украйна

- 0.29

- 0.19

- 0.36

- 0.43

- 0.61

Баланс с ЕС27

- 1.46

- 1.62

- 0.43

- 0.60

- 0.51

Сърбия

- 0.04

0.07

- 0.04

0.05

0.28

Северна Македония

0.10

0.10

0.13

0.20

0.33

САЩ

0.25

0.24

0.17

0.58

0.25Източник: www.trademap.org, май 2023

 

В износа, 8 страни формират 50 % от българските пазари и общо 25 държави имат дял от 80 % от стойността за последните 20 години. При вноса географията е 7 страни - доставчик са с дял 50 % и 17 държави формират общо 80 % от стойността. Общо 9 страни едновременно във вноса и износа имат повече от 50 % и 26 държави са с дял от повече от 80 % в българския износ и внос, като 9 от тях са членове на ЕС27.

Разглежданите числа могат да се използват пълноценно чрез допълнително сравняване на националните и партньорските данни. Огледална разлика в рамките на около 5 % от стойността и натурата се приема за естествена в световната практика. За България има и устойчиви огледални разлики с водещите партньори например до 75 %  (почти 3 милиарда евро за 2014 г.) или почти 3,5 милиарда евро (72 % за 2013 г. ) или средно годишно близо 1,3 милиарда евро за периода 2007 – 2021 г. с РФ (за 2022 няма руски данни). С Китай огледалните разлики при вноса се променят между 83 % и 1,2 % за тези 20 години, като за 2022 г. е 15 %. С Турция се променя между 13 % и 1 %,  като за 2022 г. е 3,4 %. С Гърция се променя между 1 % и 28 %,  като за 2022 г. е 28 %.

Тези числа и тяхното съчетание и времево развитие, не са в „новините“ и не се използват за анализ дали има България национална политика и приоритети?

Българската администрация има 76 посолства зад граница, акредитирани за 139 държави и 44 служби по търговско икономически въпроси. Как и дали те ефективно и ефикасно отговарят на деловите интереси зад тези стоковите потоци е старателно премълчаван и не обсъждан в деловите среди и обществото въпрос.

Значителните и устойчиви огледални разлики в стокообмена не се следят и/или анализират. Стотици милиони и/или милиарди евро годишно огледални разлики се пропускат, не се обсъждат за сметка на обилни теоретични  разсъждения за двустранните и многостранните отношения на България?

 

Юли 2023 г.                                                      Борислав Георгиев