БДД отчете дейността си през последните 4 години Печат
Автор Експерт   
Неделя, 11 Юни 2023 16:58

БДД отчете дейността си през последните 4 години

На 08.06.2023 г. БДД проведе отчетно–изборно събрание за 4–годишен период. В изнесения от председателя Андрей Караславов доклад беше отчетено, че организацията, която съществува вече 25 години,  „не само запази, но и укрепи името и авторитета си като НПО с предмет на дейност проблемите на външната политика и дипломацията“.

 

Членове на дружеството участваха като експерти и в обществените съвети в правителството и комисии на Народното събрание.

 

Негови членове участваха в пресконференции, форуми, срещи в университети и други заинтересовани аудитории по проблемите на международните отношения и външната политика на България и така също при представяне на книгите и Годишните анализи на БДД.

Негови представители са сред най-търсените от медиите и сайтовете политически коментатори и анализатори.

Продължи ползотворно сътрудничество със сродни организации, университети, научни институти, центрове, фондации, студентски клубове. През отчетния период бяха провеждани ежегодните конференции „Балканите  в ХХI век – Българският поглед“ / през 2023 г. се проведе  десетото им издание /, като най-отличилите се участници бяха награждавани освен с грамоти и с книги на БДД.

През отчетния период БДД подготви издаването на три книги по международна тематика и външната политика на България в издателство „Изток –Запад“ /“Някъде отива светът“, „Накъде отива Европа“, „Войната и дипломацията“/. През този период БДД започна и издаде вече четири  ежегодни Годишни анализи на международната политика и българската дипломация. Този ежегоден преглед все повече се утвърждава като „запазена марка“ на дружеството. Утвърди се и формата  на този материал – печатна брошура, която с помощта на издателството „Изток-Запад“ достигна до читателската публика.

МВнР и дипломатическата служба

Както винаги в своята 25 годишна дейност БДД отделяше внимание на дейността на МВнР и състоянието на националната дипломатическа служба като реагираше адекватно по всички въпроси, които считаше за необходимо, като например: обширната декларация от 2020 г., в която даде своята оценка за външната политика на правителствата на страната и състоянието на МВнР и нашата дипломация през последните десет години; Отворено писмо до всички политически партии в навечерието на поредните парламентарни избори в началото на 2021 г; Позицията на БДД в подкрепа на стачката на служителите на МВнР под лозунга „За достойна държавна служба“, че въпросите на заплащането са важна, но далече не единствена необходима стъпка към преодоляване проблемите на дипломатическата служба на страната; Само дни след започването на военните действия в Украйна БДД излезе с призив българските институции активно да подкрепят   конструктивния подход за незабавно прекратяване на военните действия и намиране на приемлив за всичките страни компромис, като единствен съответстващ на националните интереси на нашата страна.

Не една или две са декларациите и заявленията от името на дружеството публикувани във връзка с т.н. политически посланически назначения и непрестанните нарушения на Закона за дипломатическата служба в чието създаване през 2007 г. най-активно участие взеха членове именно на БДД.

В стремежа да бъдат „осветени“ странностите на кадровата политика и подбор, а от там причините за състоянието на съвременната дипломатическа служба, към ръководството на МВнР бе отправено специално запитване на основата на Закона за достъп до обществена информация/ЗДОИ/

От общо почти две дузини съвсем конкретни въпроси по темата, само един единствен може да се приеме с определена степен на достоверност, а именно общият брой на българските задгранични мисии. Останалите отговори представляват административни и правни вербални упражнения.

По–нататък докладът отразява някои инициативи от организационния живот на дружеството и финансовото му състояние, както и предстоящото  отбелязване на своята 25 – та годишнина. Потвърдено бе убеждението, че съществуват предпоставки, които предполагат и в бъдеще дружеството да има своето място в обществения живот – международната тематика и външната политика на страната ни винаги ще представляват интерес за обществото. Дружеството има потенциал да запълва нарастващите нужди от експертни анализи и обективна и компетентна информация и  да бъде трезв глас по всички актуални въпроси на тази тематика.

В изказванията бяха направени препоръки за насоките на бъдещата дейност на БДД.

Накрая бе избран нов Управителен съвет от 9 души. Преизбрани от стария УС бяха: Андрей Караславов, Любомир Кючуков, Георги Пейчинов, Симеон Николов, Димитър Гърдев. Новите членове на УС са Георги Димитров, Валери Аржентински, Петър Воденски и Сергей Мичев. На първото заседание на УС за председател беше избран Андрей Караславов.

Редакцията на изданието за анализи на сигурността и международните отношения „Експерт“ пожелава на новия УС успешна работа.