МОНОГРАФИЯТА „НА ОКЕАНА С ЛЮБОВ, ВЯРА И НАДЕЖДА” Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 25 Май 2023 04:45

МОНОГРАФИЯТА „НА ОКЕАНА С ЛЮБОВ, ВЯРА И НАДЕЖДА” С НОВО ГОЛЯМО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 24 МАЙ 2023 Г.

Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

 

Книгата през 2023 година е предикат на Първия международен договор за защита на екосистемите в открито море!

В навечерието на 24 май - Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, поредна българска книга прослави България по света.

Илия Пеев. На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни. Художник Сияна Струнчева. Редактор Петър Тодоров. Издателство „Морски свят”. Варна, 2022, стр. 358. ISBN 978-619-7600-19-3.

Предварителна информация за културното събитие беше публикувана от Международния съюз на писателите „Св. Св. Кирил и Методий” (pisateli-za-dobro.com), за което специална благодарност изказваме на Елена Асатурова - Председател на Литературния клуб и Заместник председател на УС на МПС.

Очаквано и логично беше именно в едно от най-старите географски дружества в света - Руското географско дружество (Русское географическое общество, The Russian Geographical Society), световно средище на велики океански открития, да бъде представена монографията „На Океана с любов, вяра и надежда” на български учен - морски офицер.

Експедициите на Руското географско дружество (РГД), създадено на 18 август 1845 година, играят важна роля в усвояването на Световния океан и в развитието на корабоплаването. Дружеството е член на Международния географски съюз от 1956 г.

Щаб-квартирата на Руското географско дружество е в Санкт Петербург и за нас беше голяма чест решението на ръководството на дружеството книгата да бъде представена в Голямата зала на Щаб-квартирата на РГД.

Необходимо пояснение: В презентацията на първия слайд е записано Малка зала, понеже е правена преди решението на ръководството на РГД да предостави Голямата зала на Щаб-квартирата на РГД. Във видеоматериала с презентацията ясно се вижда голямата зала.

Основните инициатори на международния форум бяха Научната комисия „Екология на човека и психология на безопасността” на Руското географско дружество, създадена на 28.11.2011 г., Международната асоциация „Позитивна Динамическа Психотерапия”, АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на отношенията”. Ръководител и на трите институции е познатия в България професор д-р Владимир Юрьевич Слабинский, д.м.н., автор на метода Позитивна Динамическа Психотерапия и един от 10-те рецензенти на книгата. Той  откри с встъпително слово представянето на монографията „На Океана с любов, вяра и надежда” и беше главен модератор на вълнуващото мероприятие, което протече в две форми – присъствено, в Голямата зала на щаб-квартирата на РГД и дигитално – участие в ZOOM конференция. Моето участие беше дигитално в ZOOM конференция, което също се вижда от видеоматериала.

Професор д-р Владимир Юрьевич Слабинский, д.м.н., Председател на Научната комисия „Екология на човека и психология на безопасността” на Руското географско дружество, бе модератор на презентацията на книгата.

Творческите срещи в Руското географско дружество са винаги много топли, полезни, многостранни и значими, както за изследователите на Океана и мореплавателите, така и за психолози, психотерапевти, медици и учени с най-различни професии, които водят интегрирана синергетична дейност с РГД.

Във встъпителното си слово професор д-р Владимир Юрьевич Слабинский, д.м.н., още в началото разкри функциите на Научната комисия „Екология на човека и психология на безопасността” на Руското географско дружество. След това той посочи аргументите и мотивите, с които авторът капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев и неговата монография „На Океана с любов, вяра и надежда” са привлекли вниманието на Научната комисия „Екология на човека и психология на безопасността” и ръководството на Руското географско дружество.

Професор д.пс.н. Илия Пеев е познат в международните научни среди със своите трудове, членство в редколегии на международни научни списания и научен социален статус:

https://literaturensviat.com/?p=189388

- Почетен професор на Института по Позитивна Динамическа Психотерапия в Санкт-Петербург (Решение №121 от 16.01.2017 г.);

- Заместник-председател на Научния съвет на АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на отношенията”;

- Член на Съвета на директорите на Международната асоциация „Позитивна Динамическа Психотерапия”;

- Почетен експерт в катедрата по Позитивна Динамическа Психотерапия в Академията за Социални технологии (АСТ);

- През 2004 г. е избран за доцент в Международната академия по психотерапия в гр. Визбаден, Германия (Wiesbaden Academy for Psychotherapy, WIAP) - Ilia Peev has also received his State Doctorate and teaches Positive Psychotherapy at the Free University of Varna and at the Marine Academy in Varna;

Монографията „На Океана с любов, вяра и надежда” не е обикновена книга за Световния Океан, това е нова страница в развитието на световната психотерапия, подчерта професор Владимир Слабинский. Книгата е посветена на нова област в науката –социалната психотерапия и нейното приложение към морските професии и семействата на моряците, към крайбрежното население с цел повишаване на жизненото благополучие.

Професор Илия Пеев е първият учен в света, който провъзгласява, че ако природата на човека се изучава от психологията и психотерапията като цяло, то Позитивната Динамическа Психотерапия е научна система за цялостните възгледи за планетарното здраве на човечеството, новия мироглед и новото устройство на света в XXI век.

Особена ценност на монографията „На Океана с любов, вяра и надежда” се заключава в това, че главните свои идеи професор Илия Пеев публикува в много свои статии в България и чужбина, преди книгата още да излезе от печат. Основното съдържание на книгата и главните си идеи професор Илия Пеев докладва на най-високо равнище – на Симпозиума „Позитивна Динамическа Психотерапия”, който се проведе в рамките на преконгреса на IX Световен конгрес по психотерапия. Всички негови идеи получиха гореща подкрепа от професионалното психотерапевтично съобщество. Този факт свидетелства по най-убедителен начин за продължаващия читателски интерес към монографията и нейната международна популярност.

След встъпителното си слово, което силно впечатли аудиторията с ерудираността и обективната аргументация, професор Владимир Слабинский предостави думата на автора на монографията „На Океана с любов, вяра и надежда” професор д.пс.н. Илия Пеев, който направи обзорна едночасова презентация.

Благодарение на виртуозните професионални умения на колегата Никита Сергеевич Пивнёв, беше изготвен за архива видеоклип с цялото съдържание на презентацията – времетраене над час и половина. Също с благодарност посочваме, че колежката Юлия Сергеевна Мироненко направи първите публикации за културния форум по представянето на книгата.

Доколкото успях да забележа, на платформата ZOOM по време на презентацията на 17 май 2023 г., група варненци ми оказваше духовна подкрепа с активното си дигитално участие и много приятно впечатление ми направи включването на капитан III ранг Николай Огнянов Колев, Началник на Щаба на авиобаза Чайка, мой бивш студент от магистърска програма и докторант във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Благодаря на всички за подкрепата!

През януари 2023 година капитан III ранг Николай Огнянов Колев, началник на щаба на авиобаза "Чайка"-военноморската авиация на ВМС на Република България, успешно премина обучение по човешки фактор и произход на авиационните катастрофи и начини за предотвратяването им в едномесечен курс в училището по авиационна безопасност във  Военноморска база Пенсакола, Флорида и придоби квалификация „Офицер по безопасност на полетите”.

Наред с подкрепящите оценки на варнеци, много топлина ми донесе оценката на Людмила Михайловна Снитенко – поетеса и преводачка, член на ПЕН клуба - Световна асоциация на писателите за насърчаване на приятелството и интелектуално сътрудничество между творците от различните държави:

„Вашата удивително важна и полезна книга „На Океана с любов, вяра и надежда” е наистина Победа и закономерно получи признание на най-високо ниво! Вашият труд е истински героизъм и самоотверженост, огромен принос в световната наука! Това е бъдещето на Океана в световен мащаб.”

В продължение на един час професор д.пс.н. Илия Пеев направи подробна презентация на книгата си „На Океана с любов, вяра и надежда”, отлично онагледена и озвучена. Монографията се посвещава се на обявеното от ООН на 5 декември 2017 г. Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. - 2030 г.) и на моето моряшко семейство и на всички моряшки семейства по света.

Професор Пеев изрази своята благодарност и признателност към домакините на конференцията, към инициаторите и организаторите на нейното провеждане, както и на всички, които уважиха поканата и присъстваха реално в залата или участваха дигитално в ZOOM форума.

Специално време беше отделено за проследяване на щастливия дълъг път на книгата от нейното създаване до представянето й на 17 май 2023 г. в Голямата зала на Щаб-квартирата на Руското географско дружество в Санкт-Петербург. Още до излизането от печат в издателство „Морски свят” във Варна в началото на 2022 г. бяха публикувани много статии за книгата и рецензиите, които тя съдържа. С излизането от печат интересът към книгата нарасна, увеличи се броя на публикациите у нас и в чужбина.

Веднага след публикуването на монографията, по предложение и с непосредственото лично участие на Игорь Дмитриевич Пузаков, беше организирано нейното първо представяне в София в Руския културно-информационен център на 5 април 2022 г. Игорь Пузаков е бивш дипломат в България, Председател на Съвета на ветераните от Россотрудничество, член Съвета на Руската асоциация за международно сътрудничество (РАМС). Презентацията на книгата в София имаше голям национален и международен отзвук.

Една година по-рано, на 13 юни 2021 г., моят рожден ден, академик Юрий Иванович Васюков, главен редактор на Московски вестник на културата, ми връчи 2 медала от руското правителство, с които бях отличен за изследователската ми работа в процеса на подготовката на книгата: „За борба с коронавируса” и „75 години от Великата победа”.

За изключителен личен принос в развитието на психотерапията на Русия, на 10 април 2021 г. бях удостоен с премията „Кехлибареният делфин” – статуетка и диплом, от АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на отношенията”, които ми бяха изпратени в България от професор Владимир Слабинский и донесени във Варна от моя гост капитан I ранг Валентин Георгиевич Смирнов, доктор на историческите науки, Директор на РГАВМФ.

 

Монографията на професор Илия Пеев „На Океана с любов, вяра и надежда” беше удостоена и с рецензия от руската дипломация в списанието на Министерството на външните работи на Руската федерация „Международная жизнь”!

Д-р Анатолий Викторович Щелкунов, бивш Генерален консул на РФ във Варна, почетен гражданин на Варна и член на Съюза на руските писатели, публикува рецензията си в следните издания:

https://interaffairs.ru/jauthor/material/2686?ysclid=lhpu0n3t57669340370

Журнал „Международная жизнь” МИД РФ, № 6, 2022.

Океан, который мы любим и которому верим

Д-р Анатолий Щелкунов, Посол РФ в отставке, почетный гражданин города Варна (Болгария), член Союза писателей России, кандидат философских наук

https://literaturensviat.com/?p=184373

Океанът, който обичаме и на който вярваме

Д-р Анатолий Викторович Щелкунов, руски дипломат и писател

https://utroruse.com/article/792583/

(20.03.2022, 15:37 h)

Океанът, който обичаме и на който вярваме

Д-р Анатолий Викторович Щелкунов, руски дипломат и писател

https://www.eurochicago.com/2022/03/okeanat/

(29.03.2022)

Океанът, който обичаме и на който вярваме

Д-р Анатолий Викторович Щелкунов, кандидат на философските науки, бивш руски посланик, почетен гражданин на Варна

 

През 2022 г. подарих моята монография „На Океана с любов, вяра и надежда” на Музея по история на подводните сили на Русия „А. И. Маринеско”.

Директорът на музея капитан 1 ранг Михаил Вячеславович Юрченко, кандидат на психологическите науки, ветеран подводничар, служил на ядрена подводница, съветник на губернатора на Санкт-Петербург, ми подари Благодарствен адрес.

За моя чест, капитан 1 ранг Юрченко беше един от най-активните участници в презентацията на книгата на 17 май 2023 г.

В книгата „На Океана с Любов, Вяра и Надежда” са включени тематично подбрани авторски статии на морска тематика, публикувани през последните години в научни и популярни медийни издания у нас и чужбина. На всички тях изказвам моята благодарност за съпричастността им към морската идея и към вечните теми за Океана, който от най-дълбока древност хората неизменно са свързвали, свързват и ще продължават да свързват с Любовта, Вярата и Надеждата.

Читателите ще открият вълнуващи четива за Националната морска идея и Националната морска доктрина, дейността на моряците и взаимоотношенията в корабните екипажи, първопроходците в морските подводни експерименти, смели и мащабни иновативни футуристични морски инфраструктурни проекти за Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. - 2030 г.), поведението на моряците в екстремални условия, респективно в условията на световната пандемия COVID-19, прославата на моряците и моряшките семейства, усвояването на богатствата на Световния океан и неговата екология, потребността от нова морска култура и морски духовни магистрали.

Оригиналното и необичайното в тази книга е не само нейното съдържание, но и нейната структура, която наподобява детската любов към Океана и Песента, с която децата изучават Петте Океана. По тяхно подобие петте глави в книгата са подредени като Пет песни за Океана.

Като квинтесенция на книгата „На Океана с Любов, Вяра и Надежда” са включени два раздела:

- Океанът в отзивите на експертите от морската практика и морската наука

- Галерия: Океанът в детските очи

Океанът в отзивите на експертите от морската практика и морската наука, чиито 10 рецензии са публикувани в книгата, а някои от тях в печата у нас и в чужбина:

1. Н. Пр. Майкъл В. Христидис

2. К.д.п. Тома Михайлов Томов

3. К.д.п. Богдан Христев Богданов

4. К.д.п. Александър Цветков Първанов

5. Проф. Владимир Георгиевич Торский

6. Проф. Владимир Александрович Логиновский

7. Проф. Николай Николаевич Григориев

8. Проф. Владимир Юрьевич Слабинский

9. Ст.н.с. Юрий Владимирович Ведерников

10. Проф. Ян Бао Син

 

Галерия: Океанът в детските очи

В монографията ”На Океана с любов, вяра и надежда” са включени картините на шест деца, посветени на Океана:

1. Платноходки. Дигитална творба.

2. Цветовете на океана. Суха пастел, картон.

3. По пълнолуние. Дигитална творба.

4. Към морето. Дигитална творба.

5. Морски ритъм. Акрилни бои, платно.

6. Юли. Акрилни бои, картон.

 

Съдържание:

Легенда за първото платно

(Легенда от Океания за слънцето и птиците в платната)

ВЪВЕДЕНИЕ

(От песен за Петте океана до Пет песни за Океана)

 

„Колко неподходящо е да наричаме тази планета Земя, когато тя е почти изцяло Океан.”

Артър Кларк (Arthur Charles Clarke) (1917-2008),

английски изобретател, писател, автор на научнофантастични романи и разкази

 

„Как можете да разберете Океана, ако не сте в състояние да се разберете един друг?”

Станислав Лем (1921-2006),

полски учен и фантаст, роман Соларис, 1961 г.

 

Като пусков сигнал и стартов мотив за създаването на книгата изигра основният девиз на Десетилетието на науките за океана: Науката, от която се нуждаем, за Океана, който искаме (The Science We Need For The Ocean We Want).

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В Десетилетието на науките за Океана 2021-2030 да бъдат разработени и приети за изпълнение Национална морска Доктрина и Национална морска стратегия!

 

Всяка една от главите (песните) на книгата, се предхожда от картина на фар по черноморското крайбрежие, рисувани от художничката на книгата Сияна Струнчева.

Първа Океанска песен: Океанът свързва хората с Мир, Труд и Любов

1.1. Черно море: пъзел от въоръжени конфликти или море от възможности и синергия през третото хилядолетие? Разпознаваме ли Черноморските послания и ще се вслушаме ли в тях?

(Черноморска зона за сътрудничество и благоденствие)

1.2. Морски бизнес: Синята ни икономика дава работа на 118 000 души.

1.3. Триадата на безопасността и сигурността -  нова визия на науката за Океана за безопасността и сигурността на корабоплаването.

 

Втора Океанска песен: Десетилетието на ООН за Океана – признателност към славните достижения в миналото, дързост за нови хоризонти, модерна визия за океаните и моретата

2.1. Българска гордост: Подводният експеримент „Хеброс ‘67” - изводи, поуки и перспективи за подводно дело и подводните изследвания

2.2. Медиен призив от поречието на Марица за приоритети и иновативни стратегически инфраструктурни проекти през Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. - 2030 г.)

 

Трета Океанска песен: Моряците и корабните екипажи – новите герои на света. Възхвала на мореплавателите и техните семейства.

3.1. Възхвала към моряците и моряшките семейства в условията на световната пандемия COVID-19. Посвещава се на X Международен ден на моряка 25 юни 2020 г. и на моряците като Ключовите работници в глобалната криза Day of the Seafarer ‘2020 Campaign - Seafarers are Key Workers.

3.2. Корабните сирени вият и напомнят на правителствата за кризата със смяната на екипажите! Хуманитарната криза, с която се сблъскват моряците и моряшките семейства, има значение за всички нас! Ще се вслуша ли властта в моряшкия протест?

 

Четвърта Океанска песен: Разбирането на Океана изисква първо да се разбираме един с друг: Психотерапията – новата наука за човека

4.1. Хигиена на душата при пандемията COVID-191. За психичното здраве, психичната защита и психосоциалната подкрепа в екстремалните ситуации

4.2. Психотерапията – новата наука за човека! Деветият световен конгрес по психотерапия 2020-2021 – начало на нова епоха в психотерапията

4.3. Позитивната динамическа психотерапия като научна система от холистически възгледи за планетарното здраве на човечеството и за новия мироглед и устройството на света през XXI век

4.4. Възможности за приложение на Сугестопедията за формиране и развитие на комуникативните умения и управленската култура на морските командни кадри като фактор за безопасността на корабоплаването през XXI век (иновации в морското образование на бъдещето)

 

Пета Океанска песен:

Най-ярката звезда над Океана се нарича Моряшката любов! Вапцаровските песни сродиха морето и машините с човешката душа и възпяха вярата и любовта, свободата и мира.

Светът и България имат нужда от Вапцаровска морска магистрала за Десетилетието на науките за Океана

5.1. Вапцаров - най-песенният поет в света! Да се учреди Вапцаровска международна премия "Морето и машините"!

(Петра Ташева, интервю с професор д.пс.н. Илия Пеев по случай неговата 70-годишнина)

5.2. Вапцаровска международна премия „Морето и машините”. Вапцаровският випуск (1948-1953) и моряците от Военния и Търговския флот искат да се учреди Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините”

5.3. Приносът на Никола Вапцаров за утвърждаване на България като Държава на Духа

5.4. Решение на Международния съюз на писателите (МСП) „Св. Св. Кирил и Методий“ от 12.09.2019 г. за оказване на подкрепа на предложението за учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините”

5.5. Световна новина от 31 октомври 2020 г.: Учени откриха уникалните възможности за приложение на поезията на Никола Вапцаров в психотерапията и арттерапията със силата на нейната Вяра, Надежда, Кураж, Любов. Оптимизъм.

5.6. За него – Живота – направил бих всичко: Подкрепа от кмета на община Банско, господин Иван Кадев, за Вапцаровската премия по повод Десетилетието на ООН за науката за океана (2021-2030)

5.7. Научна подкрепа от Морския институт на Украйна за Вапцаровската международна премия „Морето и машините” по повод Десетилетието на ООН за науката за океана (2021-2030)

Започнахме и завършваме нашето повествование с книгата: На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни.

Посланието на книгата и на Десетилетието на науките за Океана (2021-2030) е: Човешката цивилизация, Планетата Земя и Петте Океана са в опасност! Ще оцелеят ли?

Хората ще живеят заедно с Океана, докато има ЛЮБОВ и ДЕЦА – бъдещето на света! За да оцелее, човечеството трябва да се отнася към себе си, към ДЕЦАТА и към ОКЕАНА с Любов, Вяра и Надежда!

 

Изключително силно, незабравимо изказване от страна на участниците в конференцията направи капитан 1 ранг Михаил Вячеславович Юрченко, Директор на Музея по история на подводните сили на Русия „А. И. Маринеско”. Той благодари на професор д.пс.н. Илия Пеев за монографията „На Океана с любов, вяра и надежда” и я оцени с превъзходни оценки.Такава оценка, изказана от офицер, служил на ядрена подводница, звучи за нас гордо и задължаващо! Убеден съм, че всички участници в конференцията ще запомнят за цял живот неговото емоционално изказване за любовта към морето и морската служба. Само потомствен моряк като капитан 1 ранг Михаил Вячеславович Юрченко, четвърто поколение моряк от града на морската слава Севастопол, може да отвори цялото си сърце за Морето и Океана. О, не! Това не беше просто слово за морска книга, а по-скоро Океанска симфония, извираща дълбоко от душата, сърцето и интелекта на ветерана-подводничар!

И нещо свръх-любопитно от научна гледна точка, нещо като изследователска задача за морските учени от целия свят. Неговият дядо по бащина линия е Фёдор Макарович Юрченко (17.09.1910-24.02.1996), майор от ВМФ, служил в Далечния Изток в п. Промысловка. Бащата на неговия дядо е бил българин-моряк, за когото обаче нямаме почти никаква информация! В допълнителната кореспонденция с капитан 1 ранг Михаил Вячеславович Юрченко след конференцията, не можахме да научим нещо повече и това остава задача за бъдещите поколения морски изследователи!

Ето оригиналния отговор до мене от капитан 1 ранг Михаил Вячеславович Юрченко, без превод и без редакторска намеса (22.05.2023 17:37 h):

„Уважаемый профессор!

Про отца моего деда не было конкретной информации даже у самого деда, так как его не стало, когда дед был ещё маленьким, но то, что его отец болгарин и моряк, ему говорили и мать и отчим. К сожалению, больше информации нет.”

 

Профессор д.пс.н. Илия Пеев

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Музей истории подводных сил России

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С Уважением,

СПБ ГБУК "Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско"

Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.83, к.1

+ 7 (812) 246-49-87

http://музеймаринеско.рф/

https://vk.com/clubmipsrm

Още една морска изследователска тръпка се отваря в края на статията. Неговият дядо по майчина линия е капитан I ранг, подводничар, Александр Васильевич Кочетков (9.06.1915-19.04.1984). Той има огромен принос в създаването на дивизион подводници за Военноморските сили на Република България, което също е почти неизвестно у нас като историческа информация. Капитан 1 ранг Михаил Вячеславович Юрченко се ангажира в обозримо бъдеще да ни изпрати малко повече информация за този исторически факт.

Какъв по-прекрасен начин и каква по-силна символика за завършване обсъждането на моята монография „На Океана с любов, вяра и надежда”, посветена на обявеното от ООН на 5 декември 2017 г. Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. - 2030 г.) и на моето моряшко семейство и на всички моряшки семейства по света в Голямата зала на Щаб-квартирата на Руското географско дружество в Санкт Петербург на 17 май 2023 г.!

 

Кореспонденция:

Професор д.пс.н. Илия Петров Пеев

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Mobile: + 359 898 359 647 (Viber & WhatsApp)

Home: + 359 52 757 472

гр. Варна