Позиция на Българското дипломатическо дружество по стачката на служителите в МВнР Печат
Автор Експерт   
Сряда, 07 Декември 2022 11:11

Позиция на Българското дипломатическо дружество

по стачката на служителите в МВнР

Българското дипломатическо дружество следи с внимание стачката на служителите на МВнР  „За достойна държавна служба“ и по принцип се солидаризира с техните справедливи искания за повишаване на възнагражденията на дипломатите в ЦУ и зад граница.

От самото създаването на БДД преди 23 години една от неговите основни цели и задачи  бе именно поддържането на авторитета и професионализма на дипломатическата служба. През всички тези години БДД нееднократно и по различни поводи е вземало отношение по външната политика на страната и отделни аспекти на дейността и състоянието на МВнР и Дипломатическата служба, в това число и нейното материалното осигуряване в най-широк аспект. Не е тайна, че финансовото и материално осигуряване на работата на българските дипломати и сътрудници в задграничните дипломатически и консулски представителства значително изостава от това на техните колеги от другите държави в ЕС, а и много други държави.

Считаме, че повишаването на заплащането на труда на колегите от дипломатическата служба  представлява важно, но не единствено условие за подобряване състоянието и дейността на българските дипломати в провеждането на външната политика на България  и отстояване на нейните национални интереси. Това трябва да постави началото на един цялостен, задълбочен и открит процес на преодоляване на всички инертни, политизирани, волунтаристки, противоречащи на ЗДСл практики в кадровата, кариерната, квалификационната практика в МВнР и Дипломатическата служба,  неглижирани през годините и променяни в интерес на всяка политическа сила, която е поемала ръководството на министерството.

Пожелаваме успех на стачните действия на служителите на МВнР и очакваме със своята дейност в защита на интересите на страната ни по света да оправдаят възлаганите на тях задачи и очаквания.

БДД и в бъдеще ще следи и реагира на  всички въпроси, касаещи външната политика на България и състоянието и дейността на нейната Дипломатическа служба.

УС на БДД