Кризите и България Печат
Автор Експерт   
Неделя, 24 Юли 2022 17:53

Научна конференция на тема „Кризите и България“ се проведе в УНСС

На 21 юли т.г.  в Голямата конферентна зала се проведе научна конференция на тема „Кризите и България“, организирана от УНСС и Националната асоциация „Сигурност“. Замисълът на научния форум беше да даде достатъчно научни аргументи за изясняване на причините, породили каскадите от кризи в общественото развитие у нас и по света.

В научната конференция от страна на УНСС взеха участие ректорът проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, декани, ръководители на катедри, преподаватели и студенти.

На форума присъстваха представители на държавните институции – Президентството на Република България, експерти в Народното събрания, министерства и агенции, кметове на общини, представители на осем висши училища и на Българската академия на науките. Участници в конференцията бяха политици, дипломати, анализатори, експерти по национална сигурност, представители на медиите и други.

Сред гостите на конференцията бяха генерал о.з. Запрян Стойков – Началник на Генералния щаб на Българската армия (2006 – 2009 г.), а сега - председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, членове на Управителния съвет на Национална асоциация „Сигурност“, политици, анализатори, експерти по национална сигурност и други.

„Целта на нашата конференция е добронамерено само и единствено от научни позиции да обсъдим, анализираме и оценим истинските причини за кризите в света и в България. И ако е възможно да дадем идеи за тяхното преодоляване. Убеден съм, че България, Европа и светът остро се нуждаят от промяна в управленските модели“, каза Марин Маринов от катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", който откри научната конференция. По думите му трябва незабавно да се премине от хазартен тип управление към дълбоко аргументирани и обмислени системни решения.

„УНСС е подходящото място за организиране на такава научна конференция, защото университетът ни може да събере на едно място експерти с различни възгледи. Ние в България имаме много опит в управлението на кризи, но не го използваме достатъчно. И тук става дума за комуникацията – но не по телефон или имейл. Един от основните проблеми в комуникацията е липсата на ясна стратегия – как точно да представим на обществото трудните решенията, които сме взели и които могат да разрешат проблеми от всякакво естество“, каза по време на откриване на конференцията ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров.

Председателят на Национална асоциация „Сигурност“ полк. Чавдар Петров благодари на УНСС за домакинството на форума. Той сподели, че България се намира на ръба на трета национална катастрофа. „Демография, икономика, енергетика, здравеопазване, образование, култура, социална система, системата за сигурност – навсякъде има кризи. Но може би най-тежка е тя в морала ни. Преди ценяхме приятелството и благородството. А сега – алчността, сребролюбието и егоизма. Българското офицерство бе натикано в дъното на обществото. А това са български войни, които заедно с интелигенцията и църквата са опазили нацията, държавата и националния дух“, категоричен беше полк. Чавдар Петров.