Новите предизвикателства пред Европейския съюз и България Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 21 Юли 2022 16:41

Новите предизвикателства пред Европейския съюз  и България

Излезе от печат книгата „Новите предизвикателства пред Европейския съюз  и България“ от авторски колектив, съставител проф. Борислав Градинаров, рецензенти проф. Нина Дюлгерова и проф. Динко Динков и научни редактори проф. Борислав Градинаров и д–р Любомир Кючуков.

Това е третата книга , която научният колектив на проекта „Цивилизационни предизвикателства пред България и Европейския съюз /конфликти, рискове и трансформация/“ подготвя и издава през последните три години.

Книгата в обем от 302 страници е структурирана в три части: Европейският съюз и новия световен ред, Предизвикателствата пред България и Китайският фактор.

В предлагания сборник са включени 19 анализи на предизвикателствата пред Европейския съюз и пред България , така както ги виждат авторите , всеки от които стъпва на собствения си опит, знания, логика и характер. Сред тях са и 4–ма членове на Българското дипломатическо дружество с богат опит в международната сфера.

Задачата на книгата е да представи многопластовата сложност, с която се сблъскваме днес във всяка сфера от живота. Освен задълбочен анализ, в нея ще намерите интересни оценки, идеи и предложения.

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


ПРЕДГОВОР ........................................................................................7

Първа част. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
И НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ НА КРЪСТОПЪТ
Борислав Градинаров...........................................................................13
ОБЩАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ
Захарин Марков ...................................................................................27
ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ – ЕВРОПЕЙСКИЯТ И
БЪЛГАРСКИ ДЕБАТ (ОЦЕНКАТА НА ЕС ЗА ВЛИЯНИЕТО
НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ)
Мариана Тодорова ...............................................................................47
ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ И РЕГУЛАТОРЕН РИСК
Благовеста Николова ...........................................................................61
„ВЪГЛЕРОДНАТА“ ЕТИКА: ИДВА ЛИ СТРАШНИЯТ
КЛИМАТИЧЕН СЪД?
Стоян Ставру ........................................................................................75

ОЧЕРК ВЪРХУ НЯКОИ ЦИВИЛИЗАЦИОННИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Христо Христов ...................................................................................97
ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ОТНОСНО РОМИТЕ
ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ: ИДЕНТИЧНОСТ,
ОБРАЗОВАТЕЛНА УСТОЙЧИВОСТ, АНТИРОМСКА
ДИСКРИМИНАЦИЯ, ЗАЕТОСТ
Светлана Христова-Влади ................................................................113


Втора част. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРИЯ


БЪЛГАРИЯ В ЕС: КАК СЕ ПРОМЕНЯХА НАГЛАСИТЕ ПРЕЗ
ОТМИНАЛИТЕ 15 ГОДИНИ И КАКВИ СА ТЕ ДНЕС
Искра Баева ........................................................................................135
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
БЪЛГАРИЯ КАТО ЧЕРНОМОРСКА ГРАНИЦА НА ЕС
Ани Димитрова ..................................................................................150
СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА ЕС И РАЗВИТИЕТО НА
БЪЛГАРСКИТЕ ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ
Симеон Николов ................................................................................168
СЪДБАТА НА „ЕВРОПЕЙСКАТА“ ХУМАНИТАРИСТИКА
Ива Манова.........................................................................................182

БЕЖАНЦИТЕ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ НЕ ПРЕД
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
Камелия Петкова ................................................................................194
ВЛИЯНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ
Гергана Костурска..............................................................................205


Трета част. КИТАЙСКИЯТ ФАКТОР

 

КОМУНИСТИЧЕСКИ КИТАЙ – ЛИДЕР НА ГЛОБАЛНИЯ

КАПИТАЛИЗЪМ?

Любомир Кючуков .............................................................................217

КИТАЕЦЕНТРИЧЕН СВЯТ: ВЕРСИЯ 21 ВЕК

Антонина Хабова ...............................................................................227

КИТАЙ-РУСИЯ-ЕВРОПА

Валентин Радомирски .......................................................................244

СОЦИАЛИЗМЪТ С КИТАЙСКА СПЕЦИФИКА –

ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Нако Стефанов ...................................................................................253

AUKUS И БИТКАТА ЗА ИНДО-ПАСИФИКА

Вихра Павлова....................................................................................273

БАЛКАНСКИЯТ ПОЛУОСТРОВ – ЕЛЕМЕНТ ОТ

ТРАНСПОРТНАТА ЛОГИСТИКА ИЛИ НЕЩО ПОВЕЧЕ В

КОНТЕКСТА НА КИТАЙСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА?

Стилиян Раковски ..............................................................................288

 

Издател: Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, София, 2022 г.

Цена: 21 лв.