Агресивната политика на Ердоган срещу България Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 03 Декември 2020 12:32

 

Агресивната политика на Ердоган срещу България или проект «Зелени Балкани»

Людмила Костадинова

/откъс от публикацията «Това, което никой не ни казва» на личната страница на авторката във Фейсбук/

Темата на този  анализ е наблюдаваното припламване на първите искри на трета световна война. До тук разгледахме в резюме амбициите и плановете на най-големите световни сили САЩ, Русия и Китай. Споменахме и вече задействания катализатор- Турция, как умело и хитро се използват нейните амбиции.

А именно: да разпрострат влиянието си в териториите на бившата Османска империя и даже да я разширят. Тя в лицето на Ердоган не само, че не го крие, но високо го прокламира и работи усилено в тази насока от години. Вече разгледахме /в най-общи линии/ как се постига това в Cредна Азия и Близкия изток , а именно чрез налагане на пантюркистка идеология , тоест като обединение на цялото тюркско пространство. Нека сега обърнем внимание на Балканите, какво се предприема, как се постига и как се развива процеса?!

За огромно съжаление Ердоган няма за цел да бъде само лидер на всички мюсюлмани, но и геополитически лидер на Балканите. Става въпрос за проекта "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ", за когото почти нищо не се говори, а би трябвало да се знае от широките маси.Той вече в продължение на десетилетия се изпълнява стъпка по стъпка, като не малка част от него вече е реализирана. Този проект има за цел, пълна и тотална доминация над балканските държави и поставянето им в турска зависимост.

Турция премина в стремително настъпление на Балканите преди петнадесетина години, когато нейните надежди за "мирно завоевание" на Европа /влизането й в ЕС/ бяха тотално погребани от твърдата позиция на Германия. Днес виждаме как Турция, чрез амбициозния си лидер Ердоган води доста агресивна политика на Балканския полуостров, който се намира в изключителен интерес за влияние на Турция и те не го крият.

Прокарва се силно радикален ислям в Босна и Херциговина, Албания, Македония, Черна Гора, Сърбия, Косово и Метохия. Идеологията произлизаща от концепцията на неоосманизма за Велика Албания и силна Босна, са от особенна важност, тъй като това по своето естество са здрави ислямски анклави изцяло подчинени на Турция и нейните цели. Когато става дума за Косово, то тук Ердоган не крие и казва, че “Косово и Турция са един народ, една държава“. Далеч не е случаен факта, че всички полицейски и други военизирани подразделения в Косово, се обучават изцяло от турски специалисти и съветници, а в редиците им преобладават етнически турци.

С Албания имат особено тясно сътрудничество във военната сфера и подписан договор, по силата на който турската армия до голяма степен ръководи, обучава и действа като едно цяло с албанската при евентуален конфликт. Неоосманския проект за Албания, който се нарича "Велика Албания", е най-силно изразеният дестабилизиращ фактор в региона. Статистиката сочи , че най-голямият брой бойци, които прииждат да воюват в близкия изток са от Албания, Косово и Метохия.

Постоянното нагнетяване на напрежение с мюсюлманите в Черна Гора, Босна и Херциговина и Сърбия в Рашка област, Прешевска долина и Косово и Метохия, което наблюдаваме от години е доста умела работа от страна на турските спец служби. Те не просто открито работят, но действат директно, чрез различни НПО-та и радикални организации.

За съвременната външна политика на Ердоган, Балканския полуостров е с особен приоритет, като в основата му лежи идеологията на неоосманизма. В доктрината на Турция дори е заложено, че тракийския регион исторически принадлежи на Турция и е изконно турска земя, разделена между Турция, България и Гърция /едно знаме, един народ, една държава/. От откритите изявления на Ердоган става ясно, за коя част от балканите Турция претендира териториално и заявява, че й принадлежат исторически.Това са части от България, Гърция, Македония, Босна и Херцеговина.

Главните опоненти на Турция на Балканите са България и Гърция, където съществуват все още доста силни анти-турски настроения /свидетели сме на упоритите усилия от страна на нашите управляващи това да бъде променено/. Но България и Гърция за жалост нямат икономическата и военна сила на Турция. Ако Гърция все още има военен потенциал, с който що годе да противоборства на Турция, то за наша голяма трагедия България е лишена от адекватна армия, флот, авиация и военна техника. Българската военна мощ бе унищожена /под диктовката на Турция/, която ни бе наложена от САЩ за встъпването ни в НАТО, а българската икономика бе тотално заличена от убийствените за България предприсъединителни клаузи за членството ни в ЕС.

Една малка част от целия проект и замисъл крие голяма опасност за България и се нарича "Еврорегион Тракия". Тук целта е територията от Кърджали до Пловдив включително, да стане автономна /по Косовски сценарий/ и разбира се тя да бъде под протектората на Турция. Не случайно именно в тази част на България, за последните 30 години масово се строят джамии не просто от „любов“ към вярващите.... За проповедници в тези джамии се изпращат много емисари, които проповядват не мирен, а РАДИКАЛЕН ислям. Същите проповедници доста умело промиват умовете на младото местното население и насаждат убеждението, че щом изповядват исляма то те са турци, а не българи /стига се до там,че вече има деца, които не знаят български език/.

С вече слаба икономика и деградирали въоръжени сили, България няма какво да противопостави срещу експанзията на ислямския проект на неоосманизма. Дали не е време вече да си зададем въпроса: "кога България отново ще бъде напълно подчинена на Турция"?! Интересното тук е, че това настъпление на Турския неоосманизъм в България се случва със съдействието на запада, защото дехристиянизация /в лицето на православието/и деславянизацията /в насаждането на русофобски настроения/ се вписват напълно в плановете на господарите на западната цивилизация.

Турция доста успешно се завръща и налага своето влияние в България и Балканските държави, като това до голяма степен се дължи на нехайство и още по-лошото е, че се случва с негласното „съдействие“ на нашите родни политически елити. Настъплението на Ердоган върви по няколко основни направления: политико-дипломатически, икономически, културно-религиозно и научно-образователни.

Под формата на търговско-икономическо сътрудничество, чрез съдействие и финансиране от турските служби, турци масово изкупуват недвижими имоти в региони населени с БЪЛГАРСКИ МОХАМЕДАНИ. Турски фирми получават поръчки за строителство на стратегически важни обекти в региона. Турския бизнес усвоява и залива региона, след което баланса на търговията започва да работи в полза на Турция.

Под прикритието на културно-религиозна форма, се финансират религиозни движения, до голяма степен радикални и про-турски. Масово се строят джамии, като по този начин с ускорени темпове се образуват мюсюлмански анклави. В този процес на турцизация активно финансово съдействие на Турция оказва Саудитска Арабия.

Същевременно се създават научни и културни организации, чрез които щедро се финансира обучението на българските мохамедани /помаци/ в турските университети. По този начин се интегрира местната младеж, която започва да прокарва турско влияние в региона. Тези хора в последствие започват да участват в обществените и политически процеси в България.

Друга потенциална опасност , за която никой в информационното пространство не ни казва, това са "Сивите Вълци", които доста сериозно са разпространили мрежата си в Родопите. За тези, които не знаят какво представляват, ще кажа: това е силно радикална паравоенна организация, която се финансира и курира от турските тайни служби, а членовете й са под командването на висши турски офицери от запаса с доста сериозен военен и диверсионен опит. Нейните бойци се формират от радикално про-турско население, които получават доста сериозна подготовка в най-различни военно-полеви лагери, както на територията на Турция, така и в Сирия и Либия. За огромно наше съжаление обаче тази паравоенна организация има доста силно присъствие в България. И всичко това се случва с мълчанието, бездействието и нехайството на българските политически зависими служби.

Уви... така стоят нещата, скъпи приятели! Нека сега се опитаме да си отговорим на въпроса от първата част на настоящия анализ.Къде е по-вероятно да пламне истинското огнище на „предстоящата“ война.На запад от Турция,където вече ги чакат добре подготвени руснаци,иранци и китайци или на изток към Балканите ,където са непоколебимите, но относително слаби гърци и ТОЛЕРАНТНИТЕ, „гологъзи“ българи?! Изконната цел на запада е да сблъска Турция и Русия. Как мислите, че ще реагират руснаците, ако един такъв конфликт между Гърция и Турция в Егейско море затвори Босфора /за който те мечтаят от векове/?! Дали гърците ще разчитан на НАТО срещу друга натовска държава каквато е Турция, след като им „ядоха попарата“ по отношение на Кипър?!

А ние...ние как бихме се защитили?!..с „доспехите“ на НАТО... ?! Затова,приятели,въпреки че у нас думата „националист“ е осъдителна и срамна, а да се казва истината подсъдимо, не си заравяйте главата в пясъка, за да не осъмнем скоро „изненадани“, така както всяка година „зимата ни изненадва със снеговалеж през Януари“.

ПОСЛЕСЛОВ: Нека всички български мюсюлмани /от които имам много приятели и безкрайно уважавам/ не се поддават на жалки манипулации и никога не забравят, че са преди всичко БЪЛГАРИ. Всеки от нас има правото да почита Бога, както мисли за правилно, защото Той е един за всички, но ние ЗАЕДНО СМЕ ЕДНА НАЦИЯ, ЕДИН НАРОД, ЕДНА ДЪРЖАВА!

 

 

Фейсбук