МВнР с предложения за масови посланически назначения и рокади без професионални критерии и в грубо нарушение на Закона за дипломатическа служба Печат
Автор Експерт   
Вторник, 03 Май 2016 10:53

МВнР с предложения за масови посланически назначения и рокади без професионални критерии и в грубо нарушение на Закона за дипломатическа служба

Декларация на Управителния съвет на Българско дипломатическо дружество


В процес на подготовка е подмяната на значителен брой посланици на Р България – около 40. Сам по себе си това представлява един нормален етап в развитието на службата и кариерното развитие на дипломатическите служители, ако не беше налице едно важно обстоятелство.

Нека припомним, че големият брой смени е пряко следствие от незаконното отзоваване от министър Николай Младенов на десетки български посланици без съгласието на тогавашния президент и липсата на какъвто и да е диалог с него по назначаването на нови. Стигна се до положение, когато броени месеци преди изтичането на мандата на сегашния български президент, ще бъде подменена огромна част от посланическия ни състав в чужбина, което ще постави наследника МУ пред свършен факт и невъзможност да изкаже своето мнение по това кой ще представлява страната ни в чужбина. Считаме това за недопустимо както от политическа, така и от институционална гледна точка.

Нещо повече, самата процедура по назначаването на нови посланици се подготвя по начин, който е в разрез с основни положения на Закона за дипломатическата служба и противоречи изцяло на неговия дух. Това ще нанесе пореден удар върху дипломатическата служба, външната политика и цялостния международен авторитет на страната ни.

 

Според наличната информация, сегашното ръководство на МВнР, в тясна координация с Администрацията на президента, подготвя внасянето в МС на няколко поредни списъка с кандидати за посланици, като преобладващата част от тях са политически назначения т.е. лица, външни на службата, без съответния опит и практика, неотговарящи на критериите за заемане на дипломатическа длъжност, даже и от по-нисък ранг (Закон за дипломатическ служба чл. 25, ал. 2, респ. чл. 27). Става дума за партийни кандидатури, бивши депутати, членове на политически кабинети и партийни активисти, сътрудници на Администрацията на президента. Ако такива кандидатури бъдат одобрени, ще се задълбочи още повече и сега съществуващото нарушение на Закона за дипломатическатаслужба, който допуска, по изключение, политическите назначения на посланически постове да не надхвърлят 20% (чл.24, ал 3). И към сегашния момент този процент е значително надхвърлен. Практиката показва, че такива посланици, макар и приемани, не са предпочитани в страните домакини и в дипломатическите корпуси. За България те носят негативи, вместо ползи.

 

Паралелно с това се подготвя предложение определен брой от сега действащите посланици, повечето от които също политически назначения от предишния кабинет, чиито мандати изтичат, директно да бъдат прехвърлени на нови постове в други държави, което е недопустимо и представлява също нарушение на Закон за дипломатическата служба (чл.65, ал. 2).

Като поредно нарушение на Закона за дипломатическата служба ръководството на МВнР е продължило или се готви да продължи мандатите на някои от посланиците извън сроковете, допускани в Закона като изключения (чл. 62, ал.2.)

Още нещо, което е особено важно. Тези нови „партиди” посланици ще представляват Председателството на ЕС по места във втората половина на 2018 г. с ангажименти по тази линия както преди, така и след този период. Това означава, че те ще трябва да координират работата на 28те държави-членки в съответните столици и организации, да прокарват решения и защитават активно позициите на ЕС, да представляват ЕС пред институциите в съответните държави – трудни и отговорни задачи, изискващи опит и дипломатически умения, каквито голяма част от новоназначените нямат.

 

БДД поставя тези въпроси, водено от загриженост за страната и нейната външна политика и интересите на дипломатическата служба. Какво още трябва да се случи, за да стане ясно на управляващите, че обстановката в света, Европа и Балканите е крайно напрегната и опасна и значението на външната политика неимоверно нараства. Думата на Българя не се чува в ЕС, освен ако премиерът лично не схване сериозността на някои теми. От активната балканска политика, провеждана от предишни президенти и МВнР преди години, не е останала и следа. Считаме, че в сегашната толкова сложна глобална обстановка е крайно безотговорно да се предприемат действия, които ерозират дипломатическата служба, демотивират нейните служители и се отразяват върху международния авторитет на страната ни.

Отправяме допълнително и следните въпроси въпроси към правителството, министър-председателя и партиите, представени в Народното събрание:

-        Защо МВнР и външната политика на страната са дадени „на откуп“ на представители на маргинални политически субекти, а управляващата политическата сила носи само отговорността и пасивите от тяхната дейност или бездействие?

-        Защо за министри и членове на ръководството на МВнР продължават да бъдат назначавани лица, нямащи никакво отношение и опит във външната политика, без трудов стаж за държавата, представляващи финансирани от чужбина НПО или чужди институции, които след приключването на мандата си губят отново връзка с България?

-        Колко дела трябва да загубят такива министри на външните работи заради своята некомпетентност и незаконосъобразни решения, чиято тежест пада върху българския данъкоплатец и дипломатическата служба, а самите те не носят никаква политическа, юридическа и финансова отговорност?

-        Докога правителството ще търпи, в момент, когато външната политика  придобива повече от всякога жизнено важно значение за страната ни, МВнР да се занимава не с външна, а с кадрова политика.

БДД призовава:

-        Министър-председателят да осъзнае сериозността на ситуацията за България в глобален мащаб, в Европа, в региона на Балканите и около него и вземе необходимите мерки за активизиране и кадрово осигуряване на външната политика.

-        Представените в НС партии с оглед външните рискове пред държавата да концентрират вниманието си върху необходимостта от активизиране на външната политика и подбор на компетентни хора, способни да я провеждат.

-        Служителите на МВнР да се противопоставят на незаконосъобразната и вредна кадрова политика, провеждана от сегашното ръководство, което в разрез с Закона за дипломатическата служба, напълва министерството с „калинки“ и скорострелно ги изпраща на задгранична работа.

Всички отговорни в тази сфера фактори следва да пресекат заедно опитите професионализмът да се заменя с открита и безпринципна партизанщина, като по този начин се пресича кариерното развитие на десетки професионални дипломатически служители и перспективата за израстване в кариерата се свежда до нула.

БДД ще следи внимателно и занапред дейността на МВнР в провеждането на външната политика на страната, ще се застъпва за спазването на действащия ЗДплС, ще реагира на всяко персонално назначение в негово нарушение и на всяко посегателство срещу интересите на служителите на дипломатическата служба.