Подмяна на понятия и неточни сравнения водят до действия в политиката Печат
Автор Експерт   
Вторник, 28 Януари 2014 14:36

Подмяна на понятия и неточни сравнения водят до действия в политиката

Любомир Кючюков ٭/

В своята статия във в. "Труд" "Имиграцията приликите между Великобритания и България" посланик Джонатан Алън прави паралел между настроенията спрямо сирийците в България и спрямо българите в Обединеното кралство.

 

Констатациите за настроенията към бежанците в България са достатъчно пространни и точни. Това, което не е коректно, е аналогията. Защото се подменят понятия - една от основополагащите свободи на ЕС, свободното движение на работна ръка, се заменя с понятието "имиграция". Всеки българин от Провадия е точно толкова емигрант в Лондон, колкото той е и в София. Българите в Обединеното кралство и във всяка друга страна - членка на ЕС, не са имигранти. Те са граждани на ЕС, които по силата на това си качество имат законно право да търсят работа на територията на целия съюз. И ако има нарушения на правилата, то не е от страна на търсещите работа в Лондон българи, а в препятстването на това им право. От тази гледна точка е неточно и сравнението на мерките, които българските власти предприемат спрямо нелегалната миграция, с ограниченията, които се налагат върху българите във Великобритания.
Действително е необходимо "да разграничаваме делата от думите". Но думите в политиката водят към действия. Затова и в България бяха приети с недоумение изказвания на отговорни британски политици с конкретни адресати България и Румъния. Искам да благодаря на всички британски приятели и познати, които по един или друг начин намериха възможност да кажат: "Извинявайте, срам ни е!"

٭/ Авторът е директор на Института за икономика и международни отношения, бил е посланик на България в Лондон от 2009 до 2012 г., а преди това– зам.министър на външните работи. Член на УС на БДД.