Лекция на посланика на Чехия в България Печат
Автор Експерт   
Петък, 26 Април 2013 13:45

Лекция на посланика на Чехия в България
На 24 април 2013 г. в Чешкия център в София се състоя лекция на извънредния и пълномощен посланик на Чешката република Н.Пр. Павел Вацек пред аудитория от членове на Българското дипломатическо дружество на тема „Външната политика на Чехия в Югоизточна Европа”. Изложението на посланика прерастна в диалог между него и участници в срещата. По индивидуални покани на БДД, чешкото посолство и Чешкия център в събитието участваха представители на Студентския дипломатически клуб в СУ „Св.Кл. Охридски” и Студентската асоциация за изследване на международните отношения в УНСС, на Атлантическия клуб.
Посланик Вацек акцентира върху традициите на чешкото присъствие на Балканите и съвременното значение на региона за Чехия в областта на икономиката, сигурността и политическия диалог на двустранна основа под призмата на членството на Чехия и България в ЕС и НАТО. Той извърши преглед на състоянието на отношенията с България. Като приоритетен индикатор на чешките интереси отбеляза чешкото инвестиционно присъствие, по който показател България заема 6-7 място от пражки поглед. Посланик Вацек анализира по-обстойно социално-политическите фактори, влияещи върху статуквото на енергопроизводството, разпределението и снабдяването у нас, в т.ч. върху крупните чешки инвеститори в ресора ЧЕЗ и „Енерго Про”. П.Вацек изрази становище по Южен поток, Набуко и други енергийни проекти.
Обменени бяха виждания по перспективите за по-нататъшно разширяване на Европейския съюз с акцент върху готовността на Република Македония и евентуално бъдещата роля на държава-членка на ЕС.
В знак на внимание на посланика бе връчена значка на БДД.