Българско дипломатическо дружество– Кратка история Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 08 Ноември 2012 09:41

БЪЛГАРСКО ДИПЛОМАТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

Кратка история
През ноември 1997 година, осемнадесет кариерни български дипломати решиха да създадат нова структура на прохождащото гражданско общество в България. През декември 1997 година, създателите представиха в съда необходимите документи за регистрация на Българското Дипломатическо Дружество. В края на март 1998 година, Софийският градски съд регистрира новата организация. В съответствие с Устава, Дружеството е неправителствана организация с идеална цел. Към настоящия момент Българското Дипломатическо Дружество обединява над 200 кариарни дипломати и експерти в областта на международните отношения и българската външна политика. То съхранява "паметта" на българската Дипломатическа служба за последните повече от 30 години. Членовете на БДД продължават да поддържат отлични лични контакти с колеги в чужбина, с представители на научната мисъл, български и чужди неправителствени организации. Много от членовете на БДД днес използуват своя опит и знания в различни области на българския икономически, културен и научен живот. Някои от членовете на БДД се присъединиха към международни организации и изпълняват функции в операции по поддържане на мира в различни точка на света - от бивша Югославия до Кавказ. Редица членове на БДД днес са преподаватели в университети и висши училища. Българското Дипломатическо Дружество е отворено за всеки, който е бил или понастоящем служи в Дипломатическата служба. Кандидатите представят своите молби за членство на Управителния съвет. Структура В съответствие с Устава, главните органи на Дружеството са следните:
a) Общо събрание - висш орган на БДД
b) Управителен Съвет;
c) Председател на Управителния съвет на БДД
d) Изпълнителен Директор;
e) Контролен Съвет.

Членове на основните органи
В органите на Българското Дипломатическо Дружество участвуват професионални дипломати със значителен стаж в българската Дипломатическа служба. До лятото на 2002 г. председател на Дружеството бе неговият съосновател посланик Атанас Павлов. В своята повече от 23 годишна кариера в Министерството на външните работи, г-н Павлов е заемал високи постове в посолствата във Виена, Берн и др. Той бе заместник директор и директор на Държавния протокол на Република България. Господин Павлов е кавалер на следните чужди ордени: Order of the Legion d'Honneur, Grosskreuz des Verdienstor dens der BRD, Order of the Aquilla Azteca. От 1991 година, посланик Павлов е член на Швейцарското дипломатическо дружество. От януари 2002 г. г-н Павлов е началник на служба Протокол в Администрацията на Президента на Република България. В същият период изпълнителен директор бе съоснователят на Дружеството Г-н Георги Димитров. Той бе повече от 4 години началник управление "Международни организации" в Министерството на външните работи. По-късно бе назначен за заместник Постоянен представител на Република България към международните организации във Виена. Г-н Димитров бе стипендиант на ООН по въпросите на разоръжаването /1984 г./ и на НАТО /1993-1994 г./ Той бе също член на официалните български делегации за сесиите на Общото събрание на ООН, както и за форуми на НАТО, ЗЕС и балканското многостранно сътрудничество в периода 1993-1997 г., а след това бе секретар по външната политика на Президента на Република България. Понастоящем е посланик в Белград. Посланик Димитър Костов бе член на Управителния съвет на БДД, Предсдател на последния, а сега и на  новия УС на БДД. Посланик Костов има богата професионална биография, която включва най-високите постове в българската Дипломатическа служба. Той бе дългогодишен началник на управление "Международни организации", Постоянен представител на България към ООН - Ню Йорк и ООН - Женева и т.н. Г-н Костов е известен български юрист и до неотдавна бе член на Законодателния съвет към Народното събрание. Член на УС на БДД до лятото на 2002 г. бе г-н Златин Тръпков. Той бе началник управление "Координация и анализ" на Министерството на външните работи /1993-1995/ и заместник ръководител на мисията на Република България в Токио /1995-1997/. Специализирал е в East-West Security Studies Institute, Ню Йорк и колежа на НАТО в Рим. Г-н Тръпков е автор на редица публикации по въпроси на българската външна политика и международните отношения, включително и в специализирани чужди издания. Г-н Стоян Ризов бе член последователно в два състава на Управителния съвет на БДД. Той има повече от 15 годишен стаж в българската Дипломатическа служба. Г-н Ризов е заемал високи длъжности в управление "Международно право" и управление "Кадри" на Министерството на външните работи.  Изпълнителен директор в последния УС на БДД до 2008 г. бе Стефан Димитров, понастоящем на задгранична работа–ръководител на Дипломатическо бюро.Членове  на последния УС 2006–2009 г. бяха още посланик Емил Вълев, секретар на Президента на Републиката, Валентин Радомирски, съветник на премиера, посланикът ни в Русия Пламен Грозданов, посланикът ни в Китай Георги Пейчинов. 
От 18.02.2010 г. до 15. 11. 2012 г. Управителният съвет  имаше следния състав: Димитрър Костов, Александър Аврамов, Делян Капитанов, Валентин Георгиев, Чавдар Русев, Павлина Попова, Георги Пейчинов, Константин Главанаков, Симеон Николов, Анатоли Пазийски. Председател на Управителния съвет на БДД: посланик Димитър Костов
Изпълнителен директор: Александър Аврамов

На отчетно–изборното събрание на 15.11. 2012 година беше избран Управителен съвет в състав: Георги Пейчинов, Делян Капитанов, Златин Тръпков, Любомир Кючюков, Павлина Попова, Пламен Грозданов, Симеон Николов, Стефан Димитров, Филип Боков. Председател на УС е Филип Боков.


Главни цели на Дружеството
Общото събрание на БДД, проведено на 16 април 1998 година, прие Програмна декларация. Създателите на БДД потвърдиха привързаността си към европейските ценности и стандарти, своята готовност да уважават нормите и принципите на международното право и отношения. Те високо оцениха постиженията на българската Дипломатическа служба през последните 120 години. В Програмната декларация, БДД изрази готовност:

  • да съдействува за оформяне на консенсус в България по националните интереси и основни въпроси на българските външни отношения;
  • да сътрудничи активно с всички български политически сили, с правителството и МВнР, с други неправителствени организации на основата на принципа на взаимното уважение;
  • да укрепи престижа на Дипломатическата служба и да съдействува на българските кариерни дипломати в техните усилия по защита на националните интереси на Република България;
  • да участвува, в рамките на своите възможности, в процеса на изграждане на стабилна нормативна рамка за развитие на българската Дипломатическа служба;
  • да се превърне в свързващо звено между различните поколения български дипломати;
  • да установи и развива отношения с подобни неправителствени организаци в чужбина; и др.

Дейност на БДД
Срещата с наблюдателите от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа през декември 1997 година бе първата публичана проява на новосъздадената структура на гражданското общество. БДД продължава да поддържа отчлични контакти с докладчиците на ПАСЕ, с редица депутати от Европейския парламент, с основните структури на ОССЕ. БДД инициира толерантна дискусия по различни аспекти на международните отношения и външната политика на Република България. През периода 1998-2001 години, членове на Дружеството взеха участие в редица лекции, семинари, срещи и "кръгли маси", организирани от Националната Асоциация за Международни отношения /НАМО/, Форума за Европейска Политика /ФЕП/, Атлантическия клуб в България, фондации "Фридрих Еберт", "Манфред Вьорнер", Асамблеята за Глобална Информация, Великотърновския университет и др. БДД тясно сътрудничи със студентските дипломатически клубове към СУ "Св. Климент Охридски" и Варненския Свободен Университет. Членове на БДД публикуват редовно статии и мнения в българския периодичен печат, както и в специализирани издания по особено важни въпроси на международните отношения. БДД изразява своята благодарност на НП г-жа Ейвис Боулън, бивш посланик на САЩ, НП г-н Леонид Керестеджианц, бивш посланик на Руската федерация в София, НП г-н Петер Метцгер, бивш посланик на Германия у нас, НП г-н Марсел Тремо бивш посланик на Франция, на посланика на Нейно Британско Величество г-н Ричард Стаг, на НП г-н Белейд Хаджем, посланик на Алжир, на ръководителя на делегацията на Европейската комисия у нас НП г-н Жак Вюнербюрже, на посланика на САЩ в България НП г-н Ричард Майлс, на НП г-н Бурджиоглу, посланик на Турция, НП г-н Доменик Шасар, посланик на Република Франция и НП г-жа Урсула Албринг, посланик на ФРГ в София, както и на международния секретар на Партията на Европейските Социалисти НП г-н Фридрих Рол за тяхната отзивчивост и високопрофесионални лекции пред членовете на БДД. Заедно с Националната Асоциация за Международни отношения, Дружеството бе домакин на лекциите на на бившия руски премиер и министър на външните работи г-н Евгений Примаков и на заместник ректора на Московската Дипломатическа академия посланик Юрий Кашлев в София. В периода след своето създаване, БДД организира над 15 прес-конференции по особено важни въпроси на българската външна политики и Дипломатическа служба. Публикувани бяха специални декларации по проблеми на външните отношения на Република България. Ръководството на БДД се обърна за срещи към всички парламентарно представени български политически сили, както и към партии и обединения извън Народното събрание. Организирани бяха срещи също с представители на профсъюзите и други неправителствени организации. През юни 2000 година, БДД организира безплатен семинар за участвуващи в конкурса на МВнР кандидат-дипломати. В рамките на БДД действуваха работни групи, чията цел е разработката на специализирани научно-практически материали в различни направления на международните отношения и българската външна политика.

През периода 2001-2002 БДД организира "кръгли маси", семинари и проекти по линия на някои неправителствени организации, срещи с ръководствата на политически сили, лекции на посланици, акредитирани в Република България, активно сътрудничество с българските медии. През периода се проведоха също срещи с евронаблюдателите, с депутати от Европейския парламент. През периода 2002-2003 г. БДД продължи традицията да кани чужди посланици, които изнасяха лекции по актуални проблеми. Гости на Дружеството бяха и изтъкнати чужди политици и държавници. Проведени бяха редица пресконференции и кръгли маси. Експертите от БДД са търсени от средствата за масова информация за интервюта и коментари. В периода 2001–2004 г. бяха издадени 3 книги–сборници с доклади от организирани от БДД конференции, включително и международни.

БДД създаде собствено електронното издание за анализи “еxpert–bdd.com още през март 2001 г. Изданието се утвърди като източник на сериозни анализи по въпросите на външната политика, на международната и националната сигурност и доби популярност както сред преподаватели и студенти, така и сред журналисти и анализатори и наши сънародници в чужбина.  Негов главен редактор от създаването му и понастоящем е Симеон Николов, който има 23 годишен стаж в дипломатическата служба, бивш заместник министър на отбраната, директор на Център за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения.

В периода 2004–2009 г. БДД продължи да организира лекции на държавници и посланици, акредитирани у нас, министри и политици от чужбина. То подготви и участва  в редица международни конференции. Една от тях, организирана съвместно с Дипломатическия институт при МВнР събра висши представители от Сърбия и Косово, зам. министрите на външните работи и отбраната и известни политолози. Резултатите от дискусията бяха обобщени и издадени в специална брошура. Една от значителните прояви на дружеството през този период бе кандидатстването и спечелването на проект по Комуникационната стратегия и организирането на 25 септември 2006 г. в Бон (ФРГ) т.н. подиумна дискусия на тема “Приносът на България като бъдещ член на Европейския съюз”. Следва да отбележим  честването на Деня на Европа през 2007 г. с откупуването на специално  представление на операта “Турандот” под патронажа на президента Първанов за желаещите членове на дружеството и служители на МВнР както и за специално поканени гости. Благодарни сме на всички посланици, акредитирани у нас, които подкрепиха нашите многобройни мероприятия с участието и присъствието си.

Още от първия ден на своето съществуване Дружеството се обяви за приемането на специален закон за дипломатическата служба, който да отчите нейната специфика и да се основава на  принципите на професионализма и кариерното развитие. През лятото на 2000 г. бе създадена специална работна група, която подготви законопроект, който бе изпратен на Народното събрание, на министър-председателя и на външния министър. За съжаление не получихме никаква реакция, нито последва някакво действие в тази насока. Едва при предишното правителство към проблема бе подходено с необходимата сериозност и благодарение на личното ангажиране на министър Калфин и група опитни дипломати под ръководството на зам. министъра Тодор Чуров и с активното участие на представители на БДД беше завършен общоприемлив законопроект, който бе гласуван от Народното събрание през м. октомври 2007 г. Този закон е съзвучен с практиката на болшинството европейски и други държави и е единствен по рода си в многолетната история на България. Той е солидна база за развитие на Дипломатическата служба в условията на стабилност, професионални критерии и политическа ненамеса в кадровото  израстване на служителите. Дружеството е твърдо решено да следи за стриктното му прилагане и да сигнализара за евентуални негови нарушения.

Ние ценим изключително високо думите на  президента Георги Първанов, изказани на 4 април 2008 г. в лекцията му по случай 10- годишнина от основаването на дружеството:

“Дружеството беше реален извор на реална политика, на идеи, основани върху знанието, върху опита. За 10 години БДД бе коректив на българската външна политика, на политиката в областта на сигурността, в това число нерядко и коректив на президентската институция. През този период БДД се утвърди като авторитетен представител на неправителствения сектор по въпросите на международните отношения, обединяващо уважавани наши дипломати, юристи, икономисти и други специалисти в сферата на външните отношения…Десет години продължи борбата на Дипломатическото дружество за приемането на специален закон за дипломатическата служба. И ако такъв закон има, то действително го дължим в най-голяма степен на усилията на БДД…Не би било пресилено да кажа, уважаеми дами и господа,, че ако днес можем да се похвалим с постигнати стратегически цели на външната ни политика, с едно действено авторитетно членство в Европейския съюз и НАТО, с една многопосочна балансирана външна политика, която решава проблеми – всичко това в немалка степен се дължи на факта, че БДД през годините беше действително генератор на идеи, както и други неправителствени организации, чийто принос високо ценя.”(край на цитата).

С определено задоволство БДД посрещна  избирането на Ирина Бокова – член основател на нашето дружество, на най-високия и престижен международен пост, който български гражданин е някога заемал  в цялата ни история– Генерален директор на ЮНЕСКО.

 

В изпълнение на една от основните насоки, формулирани в Програмната декларация от 16 април 1998 г.–БДД–свързващо звено между различните поколения български дипломати, продължи използвнето на най- различни форми: лекции  на известни наши дипломати в рамките на програмите за обучение на Дипломатическия институт, за което имаме подписана специално споразумение с института, срещи на наши колеги със студенти – международници, чествания на годишнини на видни дипломати, представяне на мемоарни книги на наши колеги. На 21 януари 2010 г. бе представен сборник за живота и дейноста на Иван Башев, подготвен по инициатива на проф. Александър Янков.Чествана бе 90 годишнината на Борис Цветков съвместно с НАМО. Представени бяха  книгите на Боян Михайлов “Португалия и революцията на карамфилите”, с участието на посланика на Португалия,  на бившия посланик и дългогодишен зам. министър Любомир Попов “Един посланик разказва…”, на Райко Николов “Български посланик разказва”, романа на нашия колега дипломат и писател Константин Колев и др.

БДД подържа добри контакти със сродни неправителствени организации, участва в съвместни или организирани от тях мероприятия. Измежду тях бихме могли да посочим НАМО, Атлантическия клуб, Федерацията за сътрудничество с народите на Русия и ОНД, Дружеството за ООН и други.

Успешно е сътрудничеството ни със студентските дипломатически клубове в Юридическия факултет на СУ, в УНСС и в НБУ, които са колективни членове на нашето дружество.

БДД е търсен партньор и канен за участие в семинари, кръгли маси, дискусии по определени теми и други форми на изява на неправителствения сектор. Експерти на БДД са привличани от Народното Събрание и министерства при обсъждане на проекти на важни документи като Стратегията за сигурност, ЕС–2020, позициите на България по формирането на бъдещата Европейска служба за външна дейност и др. Наши представители са канени в много телевизионни и прадиопредавания, а напоследък и за интервюта от чужди международни информационни агенции.

Искрено се надявахме, че новият министър на външните работи Николай Младенов  ще заложи на професионалното начало като залог за издигане на престижа на ведомството,  ще гарантира приемственост и ще мотивира дипломатическата служба за повишаване на ефективността на външнополитическия механизъм. За реализирането на външнополитическите прироритети на страната и много други важни задачи,  биха могли да помогнат и неправителствените организации. Както правилно отбеляза министър Николай Младенов в началото на мандата си, успехът на външната политика зависи, преди всичко, от успехите във вътрешен план. Важно условие, според нас е да се утвърждава непрекъснато координиращата роля на МВнР.

При обсъждането и приемането на внесените от министър Младенов „Изменения и допълнения към Закона за дипломатическата служба“. БДД предупреждаваше, че тяхното въвеждане е насочено срещу професионалния характер на дипломатическата служба, превръща я в  непрозрачен политизиран инструмент на партийни, корпоративни и дори лични интереси. Въвеждането на еднолично авторитарно управление на службата и принизяването на ролята на колективните органи  е от естество да внесе смут и демотивация сред българските дипломати. Посочвахме също, че тези законодателни решения и практически действия нарушават основни права на граждани и са в грубо противоречие с международни актове, по които България е страна, което неизбежно ще накърни нейния авторитет пред външния свят.

Ето защо УС на БДД възприе  решението на Конституционния съд като потвърждение от най-високо място на дейността на БДД, насочена към утвърждаване и развитие на ефикасна, партийно необвързана, стабилна, професионална дипломатическа служба, призвана да съдейства за осъществяването на външнополитическите цели на страната и защитата на нейните национални  интереси. БДД и в бъдеще  с готовност ще предоставя своята експертиза за укрепване на службата, както и по всички аспекти на двустранните и многостранните отношения на страната.