Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия

Необходима ли ни е Външнополитическа стратегия
Да, но след приемане на Национална доктрина
159  54.8%
Да, разработена на базата на Концепцията за национална сигурност
89  30.7%
Не, външната ни политика е в рамките на тази на ЕС и НАТО
15  5.2%
Не, в български условия ще я партизираме при всеки мандат
15  5.2%
Не мога да преценя
10  3.4%
Не, достатъчен е разделът в Концепцията за национална сигурност
2  0.7%

Брой гласували  :  290
Първо гласуване  :  Неделя, 13 Март 2011 15:11
Последно гласуване  :  Вторник, 13 Февруари 2018 11:12